தமிழ்

Aruppu Miguthi Raajave Uliyam - அறுப்பு மிகுதி ராஜாவே

1. அறுப்பு மிகுதி ராஜாவே
ஊழியர் தந்திடும்
வெறுப்பில் அலையும் ஜனத்தின் மேல்
எம் பொறுப்பை உணர்த்திடும்

பல்லவி

இந்தியாவில் கோடி கோடி

உம்மை அறியாரே
என்னை அனுப்பும் ராஜாவே

நீர் என்னை அனுப்பிடும்

2. பாதாள சேனை இன்னும் இன்னும்

ஜெயிக்க விடாதிரும்?
சேனை வீரராய் வாலிபர் பலர்

எழும்பச் செய்திடும்

3. யாரை அனுப்ப யார் போவார்
என்றலையும் இயேசுவே
என்னை உந்தன் கண்கள் காண
உம்முன் நிற்கிறேன்

4. மெய் வீரனாக ராஜாவே
நான் எழுந்து வருகிறேன்
கோதுமை மணியாக மாற
என்னைப் படைக்கிறேன்

Aruppu Miguthi Raajave Uliyam Lyrics in English

1. aruppu mikuthi raajaavae

ooliyar thanthidum

veruppil alaiyum janaththin mael

em poruppai unarththidum

pallavi

inthiyaavil koti koti

ummai ariyaarae

ennai anuppum raajaavae

neer ennai anuppidum

2. paathaala senai innum innum

jeyikka vidaathirum?

senai veeraraay vaalipar palar

elumpach seythidum

3. yaarai anuppa yaar povaar

entalaiyum Yesuvae

ennai unthan kannkal kaana

ummun nirkiraen

4. mey veeranaaka raajaavae

naan elunthu varukiraen

kothumai manniyaaka maara

ennaip pataikkiraen

PowerPoint Presentation Slides for the song Aruppu Miguthi Raajave Uliyam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites