தமிழ்

Aruvadaiyo Miguthi Aatkalo - அறுவடையோ மிகுதி

அறுவடையோ மிகுதி
ஆட்களோ கொஞ்சம்
அறுவடையின் தேவனை நோக்கிடுவோம்

1. வயல் நிலங்கள் எல்லாம்
விளைந்து விட்டதன்றோ
ஓடி ஓடி அறுப்போம்
களஞ்சியத்தில் சேர்ப்போம் – அறுவடையோ

2. திறப்பிலே நிற்போம்
விரிசல்களை அடைப்போம்
விழித்திருந்து ஜெபிப்போம்
வெற்றி கண்டு மகிழ்வோம் – அறுவடையோ

3. நதியளவு கண்ணீர்
நாள்முழுதும் வடிப்போம்
இந்தியாவை நினைப்போம்
இரவும் பகலும் ஜெபிப்போம் – அறுவடையோ

4. ஆத்ம பாரம் கொள்வோம்
ஆர்வத்தோடு செல்வோம்
யுத்த களத்தில் நிற்போம்
கோலியாத்தை வெல்வோம் – அறுவடையோ

5. தொடர்ந்து நன்மை செய்வோம்
சோர்வில்லாமல் செல்வோம்
குறித்த காலம் வருமே
அறுவடை நிச்சயமே – அறுவடையோ

Aruvadaiyo Miguthi Aatkalo Lyrics in English

aruvataiyo mikuthi
aatkalo konjam
aruvataiyin thaevanai Nnokkiduvom

1. vayal nilangal ellaam
vilainthu vittathanto
oti oti aruppom
kalanjiyaththil serppom - aruvataiyo

2. thirappilae nirpom
virisalkalai ataippom
viliththirunthu jepippom
vetti kanndu makilvom - aruvataiyo

3. nathiyalavu kannnneer
naalmuluthum vatippom
inthiyaavai ninaippom
iravum pakalum jepippom - aruvataiyo

4. aathma paaram kolvom
aarvaththodu selvom
yuththa kalaththil nirpom
koliyaaththai velvom - aruvataiyo

5. thodarnthu nanmai seyvom
sorvillaamal selvom
kuriththa kaalam varumae
aruvatai nichchayamae - aruvataiyo

PowerPoint Presentation Slides for the song Aruvadaiyo Miguthi Aatkalo

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites