தமிழ்

Athi Mangala Kaarananae - அதிமங்கல காரணனே

அதி-மங்கல காரணனே,
துதி-தங்கிய பூரணனே, நரர்
வாழ விண் துறந்தோர் ஏழையாய்ப் பிறந்த
வண்மையே தாரணனே!

1. மதி-மங்கின எங்களுக்கும்,
திதி-சிங்கினர் தங்களுக்கும்
உனின் மாட்சியும் திவ்விய காட்சியும்
தோன்றிடவையாய் துங்கவனே – அதி-மங்கல

2. முடி-மன்னர்கள் மேடையும்,
மிகு-உன்னத வீடதையும் நீங்கி
மாட்டிடையே பிறந் தாட்டிடையர் தொழ,
வந்தனையோ தரையில்? – அதி-மங்கல

3. தீய-பேய்த்திரள் ஓடுதற்கும்,
உம்பர்-வாய்திரள் பாடுதற்கும், உனைப்
பின்பற்றுவோர் முற்றும் துன்பற்று வாழ்வதற்கும்
பெற்ற நற்கோலம் இதோ? – அதி-மங்கல

Athi Mangala Kaarananae Lyrics in English

athi-mangala kaarananae,
thuthi-thangiya poorananae, narar
vaala vinn thuranthor aelaiyaayp pirantha
vannmaiyae thaarananae!

1. mathi-mangina engalukkum,
thithi-singinar thangalukkum
unin maatchiyum thivviya kaatchiyum
thontidavaiyaay thungavanae – athi-mangala

2. muti-mannarkal maetaiyum,
miku-unnatha veedathaiyum neengi
maattitaiyae piran thaattitaiyar thola,
vanthanaiyo tharaiyil? – athi-mangala

3. theeya-paeyththiral odutharkum,
umpar-vaaythiral paadutharkum, unaip
pinpattuvor muttum thunpattu vaalvatharkum
petta narkolam itho? – athi-mangala

PowerPoint Presentation Slides for the song Athi Mangala Kaarananae

by clicking the fullscreen button in the Top left