தமிழ்

Athikaalai Naeram - அதிகாலை நேரம் அரசாளும் தெய்வம்

அதிகாலை நேரம் (அரசாளும் தெய்வம்)
அப்பா உம் பாதம் ஆர்வமாய் வந்திருக்கிறேன்
உம் நாமம் சொல்லி ஓய்வின்றிப் பாடி
உள்ளம் மகிழ்ந்திருப்பேன்

1. கூக்குரல் கேட்பவரே நன்றி நன்றி ஐயா
குறைகளைத் தீர்ப்பவரே நன்றி நன்றி ஐயா

2. பெலனே கன்மலையே
பெரியவரே என் உயிரே

3. நினைவெல்லாம் அறிபவரே
நிம்மதி தருபவரே

4. நலன்தரும் நல்மருந்தே
நன்மைகளின் ஊற்றே

5. மரணத்தை ஜெயித்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா
மன்னா பொழிந்தவரே நன்றி நன்றி ஐயா

6. விண்ணப்பம் கேட்பவரே
கண்ணீர் துடைப்பவரே

Athikaalai Naeram Lyrics in English

athikaalai naeram (arasaalum theyvam)
appaa um paatham aarvamaay vanthirukkiraen
um naamam solli oyvintip paati
ullam makilnthiruppaen

1. kookkural kaetpavarae nanti nanti aiyaa
kuraikalaith theerppavarae nanti nanti aiyaa

2. pelanae kanmalaiyae
periyavarae en uyirae

3. ninaivellaam aripavarae
nimmathi tharupavarae

4. nalantharum nalmarunthae
nanmaikalin ootte

5. maranaththai jeyiththavarae nanti nanti aiyaa
mannaa polinthavarae nanti nanti aiyaa

6. vinnnappam kaetpavarae
kannnneer thutaippavarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Athikaalai Naeram

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites