தமிழ்

Athikaalaiyilumai Theduven Mulu Manathale - அதிகாலையிலுமைத் தேடுவேன் முழு மனதாலே

அதிகாலையிலுமைத் தேடுவேன் முழு மனதாலே
தேவாசீர் வாதம் பெற நாடுவேன் ஜெப தபத்தாலே

அனுபல்லவி

இதுகாறும் காத்த தந்தை நீரே;
இனிமேலும் காத்தருள் செய்வீரே,
பதிவாக உம்மிலே நான் நிலைக்கவே,
பத்திரமாய் எனை உத்தமனாக்கிடும் , தேவே! — அதிகாலை

சரணங்கள்

1. போனராமுழுவதும் பாதுகாத்தருளின போதா!
எப்போதும் எங்களுடனிருப்பதாய் உரைத்த நல் நாதா!
ஈனப்பாவிக் கேதுதுணை லோகிலுண்டு பொற்பாதா?
எனக்கான ஈசனே! வான ராசனே!
இந்த நாளிலும் ஒரு பந்தமில்லாமல் காரும் நீதா! — அதிகாலை

2. பலசோதனைகளால் சூழ்ந்துநான் கலங்கிடும்போது
தப்பாது நின்கிருபை தாங்கிட வேணும் அப்போது,
விலகாது என்சமூகம் என்ற வாக்கில் தவறேது?
விசுவாசங் கொண்டு மெய்ப் பாசமூண்டிட
விக்கினம் யாவிலும் வெற்றி காணுவேன் மலைவேது? — அதிகாலை

3. நரர்யாவர்க்குமுற்ற நண்பனாய் நடந்திட வையே!
தீநாவின் பாவமற நன்மைகள் மொழிந்திடச் செய்யே!
பரலோக ஆவியைநல் மாரி போலெனிலே பெய்யே!
புகழார நாதனே! வேத போதனே!
பூரணமாய் உனைப் போற்றுவேன், தினந் தினம் மெய்யே! — அதிகாலை

Athikaalaiyilumai Theduven Mulu Manathale Lyrics in English

athikaalaiyilumaith thaeduvaen mulu manathaalae

thaevaaseer vaatham pera naaduvaen jepa thapaththaalae

anupallavi

ithukaarum kaaththa thanthai neerae;

inimaelum kaaththarul seyveerae,

pathivaaka ummilae naan nilaikkavae,

paththiramaay enai uththamanaakkidum , thaevae! — athikaalai

saranangal

1. ponaraamuluvathum paathukaaththarulina pothaa!

eppothum engaludaniruppathaay uraiththa nal naathaa!

eenappaavik kaethuthunnai lokilunndu porpaathaa?

enakkaana eesanae! vaana raasanae!

intha naalilum oru panthamillaamal kaarum neethaa! — athikaalai

2. palasothanaikalaal soolnthunaan kalangidumpothu

thappaathu ninkirupai thaangida vaenum appothu,

vilakaathu ensamookam enta vaakkil thavaraethu?

visuvaasang konndu meyp paasamoonntida

vikkinam yaavilum vetti kaanuvaen malaivaethu? — athikaalai

3. nararyaavarkkumutta nannpanaay nadanthida vaiyae!

theenaavin paavamara nanmaikal molinthidach seyyae!

paraloka aaviyainal maari polenilae peyyae!

pukalaara naathanae! vaetha pothanae!
pooranamaay unaip pottuvaen, thinan thinam meyyae! — athikaalai

PowerPoint Presentation Slides for the song Athikaalaiyilumai Theduven Mulu Manathale

by clicking the fullscreen button in the Top left