தமிழ்

Avar Enthan Sangeethamanavar - இயேசு எந்தன் சங்கீதமானவர்

இயேசு எந்தன் சங்கீதமானவர்
அரணான கோட்டையுமாம்
ஜீவனின் அதிபதியான இயேசுவை
ஜீவிய காலமெல்லாம் வாழ்த்திடுவோம்

1. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்யும்
தூதர் கணங்கள் போற்றும் தேவன் அவரே
வேண்டிடும் பக்தர்களின் குறைகள் கேட்கும்
திக்கற்ற பிள்ளைகளின் தேவன் அவரே

2. இரண்டு மூன்று பேரெந்தன் நாமத்தினால்
இருதயம் ஒருமித்தால் அவர் நடுவில்
இருப்பேன் என்றவர் நமது தேவன்
இருகரம் தட்டி என்றும் துதித்திடுவோம்

3. வானவர் கிறிஸ்தேசு நாமம் அதை
வாழ்நாள் முழுவதும் கூறிடுவோம்
வருகையில் இயேசுவோடு இணைந்து என்றும்
வணங்குவோம் வாழ்த்துவோம் போற்றிடுவோம்

Avar Enthan Sangeethamanavar Lyrics in English

Yesu enthan sangaீthamaanavar

arannaana kottaைyumaam

jeevanin athipathiyaana Yesuvai

jeeviya kaalamellaam vaalththiduvom

1. thuthikalin maththiyil vaasam seyyum

thoothar kanangal pottum thaevan avarae

vaenndidum paktharkalin kuraikal kaetkum

thikkatta pillaikalin thaevan avarae

2. iranndu moontu paerenthan naamaththinaal

iruthayam orumiththaal avar naduvil

iruppaen entavar namathu thaevan

irukaram thatti entum thuthiththiduvom

3. vaanavar kiristhaesu naamam athai

vaalnaal muluvathum kooriduvom

varukaiyil Yesuvodu innainthu entum

vananguvom vaalththuvom pottiduvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Avar Enthan Sangeethamanavar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites