தமிழ்

Ayan Yesu Kuda Iruka - ஆயன் இயேசு கூட இருக்க

As the shepherd Jesus is with me
I have no worries
He walks with me holding my hands
I do not need anyone

1. He will take me
to the still waters
Lord will give me
green grass everyday

2. I have no fear for darkness
No fear of enemies
His rod and staff is
Forever for me

ஆயன் இயேசு கூட இருக்க
எனக்கு கவலையில்ல 
கையப் புடிச்சுக் கூட நடக்க
யாரும் தேவையில்ல (2)

1. அமைதி நீர் நிலைக்கு என்னை
அழைத்துச் சென்றிடுவார் 
பசும்புல் தினம் எனக்கு
பரமன் தந்திடுவார் – ஆயன்

2. இருட்டு பயமில்ல எனக்கு
எதிரி பயமில்ல 
கோலும் கைத்தடியும் எனக்கு
காலமும் இருக்கும் – ஆயன்
Ayan Yesu Kuda Iruka

Ayan Yesu Kuda Iruka – ஆயன் இயேசு கூட இருக்க Lyrics in English

As the shepherd Jesus is with me
I have no worries
He walks with me holding my hands
I do not need anyone

1. He will take me
to the still waters
Lord will give me
green grass everyday

2. I have no fear for darkness
No fear of enemies
His rod and staff is
Forever for me

aayan Yesu kooda irukka
enakku kavalaiyilla 
kaiyap putichchuk kooda nadakka
yaarum thaevaiyilla (2)

1. amaithi neer nilaikku ennai
alaiththuch sentiduvaar 
pasumpul thinam enakku
paraman thanthiduvaar - aayan

2. iruttu payamilla enakku
ethiri payamilla 
kolum kaiththatiyum enakku
kaalamum irukkum - aayan
Ayan Yesu Kuda Iruka

PowerPoint Presentation Slides for the song Ayan Yesu Kuda Iruka – ஆயன் இயேசு கூட இருக்க

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites