தமிழ்

Azhakin Muzhumaiye Thayae - அழகின் முழுமையே தாயே

அழகின் முழுமையே தாயே
அலகையின் தலைமிதித்தாயே
உலகினில் ஒளி ஏற்றிடவே அமலனை எமக்களித்தாயே

இருளே சூழ்ந்திடும் போதே உதயத் தாரகை போலே -2
அருளே நிறைந்த மாமரியே அருள் வழி காட்டிடுவாயே

அன்பும் அறமும் செய்வோம்
அன்னை உனைப் பின் செல்வோம் (2)
உன்னைத் துணையாய்க் கொள்வோம்
என்றும் பாவத்தை வெல்வோம்

Azhakin Muzhumaiye Thayae Lyrics in English

alakin mulumaiyae thaayae

alakaiyin thalaimithiththaayae

ulakinil oli aettidavae amalanai emakkaliththaayae

irulae soolnthidum pothae uthayath thaarakai polae -2

arulae niraintha maamariyae arul vali kaatdiduvaayae

anpum aramum seyvom

annai unaip pin selvom (2)

unnaith thunnaiyaayk kolvom

entum paavaththai velvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Azhakin Muzhumaiye Thayae

by clicking the fullscreen button in the Top left