தமிழ்

Bayanthu Kartharin Thooya Valiyil - பயந்து கர்த்தரின் பாதை யதனில்

பயந்து கர்த்தரின் பாதை யதனில்
பணிந்து நடப்போன் பாக்யவான்.

அனுபல்லவி
முயன்று உழைத்தே பலனை உண்பான்
முடிவில் பாக்யம் மேன்மை காண்பான்.

சரணங்கள்

1. உண்ணுதற்கினிய கனிகளைத் தரும்,
தண்ணிழல் திராட்சைக் கொடிபோல் வளரும்
கண்ணிய மனைவி மகிழ்ந்து இருப்பாள்
எண்ணரும் நலங்கள் இல்லத்தில் புரிவாள்.

2. ஒலிவமரத்தைச் சூழ்ந்து மேலே
உயரும் பச்சிளங் கன்றுகள் போலே
மெலிவிலா நல்ல பாலருன் பாலே
மிகவும் களித்து வாழ்வர் அன்பாலே.

3. கர்த்தருன் வீட்டைக் கட்டாவிடில் அதைக்
கட்டுவோர் முயற்சி வீணாம் அறி இதை
கர்த்தரால் வரும் சுதந்தரம் பிள்ளைகள்
கர்ப்பத்தின் கனியும் கர்த்தரின் கிருபை.

Bayanthu Kartharin Thooya Valiyil Lyrics in English

payanthu karththarin paathai yathanil

panninthu nadappon paakyavaan.

anupallavi

muyantu ulaiththae palanai unnpaan

mutivil paakyam maenmai kaannpaan.

saranangal

1. unnnutharkiniya kanikalaith tharum,

thannnnilal thiraatchaைk kotipol valarum

kannnniya manaivi makilnthu iruppaal

ennnarum nalangal illaththil purivaal.

2. olivamaraththaich soolnthu maelae

uyarum pachchilang kantukal polae

melivilaa nalla paalarun paalae

mikavum kaliththu vaalvar anpaalae.

3. karththarun veettaைk kattavitil athaik

kattuvor muyarsi veennaam ari ithai

karththaraal varum suthantharam pillaikal

karppaththin kaniyum karththarin kirupai.

PowerPoint Presentation Slides for the song Bayanthu Kartharin Thooya Valiyil

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites