தமிழ்

Chinna Chinna Jeeva Vandi - சின்ன சின்ன ஜீவ வண்டி

சின்ன சின்ன ஜீவ வண்டி
தேவன் அமைத்த ஜீவ வண்டி
சுக்கு ….. சுக்கு ஜீவ வண்டி
தேவன் அமத்த ஜீவ வண்டி

சரணங்கள்

1. ஆச்சரியமான ஜீவ வண்டி
அற்புதமான ஜீவ வண்டி (2) — சின்ன

2. போகும் தூரம் வெகுதூரம்
போகும் வண்டி இதுவேதான் (2) — சின்ன

3. ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் இயேசுதான்
தங்க டிக்கட் கொடுப்பாராம் (2) — சின்ன

4. போகும் திக்கு இரண்டேதான்
மோட்சம் நரகம் என்பதுதான் (2) — சின்ன

5. நீயும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால்
மோட்சம் கொண்டு சேர்ப்பாரே (2) — சின்ன

Chinna Chinna Jeeva Vandi Lyrics in English

sinna sinna jeeva vannti

thaevan amaiththa jeeva vannti

sukku ….. sukku jeeva vannti

thaevan amaththa jeeva vannti

saranangal

1. aachchariyamaana jeeva vannti

arputhamaana jeeva vannti (2) — sinna

2. pokum thooram vekuthooram

pokum vannti ithuvaethaan (2) — sinna

3. staeshan maasdar Yesuthaan

thanga tikkat koduppaaraam (2) — sinna

4. pokum thikku iranntaethaan

motcham narakam enpathuthaan (2) — sinna

5. neeyum Yesuvai aettukkonndaal

motcham konndu serppaarae (2) — sinna

PowerPoint Presentation Slides for the song Chinna Chinna Jeeva Vandi

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites