தமிழ்

Desame Payapadathey - தேசமே பயப்படாதே

Desame Payapadathey
தேசமே பயப்படாதே
மகிழ்ந்து களிகூரு
சேனையின் கர்த்தர் உன் நடுவில்
பெரிய காரியம் செய்திடுவார்

1. கசந்த மாரா மதுரமாகும்
கொடிய எகிப்து அகன்றிடும்
நித்தமும் உன்னை நல்வழி நடத்தி
ஆத்துமாவை தினம் தேற்றிடுவார்

2. ஆற்றலாலும் அல்லவே
சக்தியாலும் அல்லவே
ஆவியினாலே ஆகும் என்று
ஆண்டவர் வாக்கு அருளினாரே

Desame Payapadathey – தேசமே பயப்படாதே Lyrics in English

Desame Payapadathey
thaesamae payappadaathae
makilnthu kalikooru
senaiyin karththar un naduvil
periya kaariyam seythiduvaar

1. kasantha maaraa mathuramaakum
kotiya ekipthu akantidum
niththamum unnai nalvali nadaththi
aaththumaavai thinam thaettiduvaar

2. aattalaalum allavae
sakthiyaalum allavae
aaviyinaalae aakum entu
aanndavar vaakku arulinaarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Desame Payapadathey – தேசமே பயப்படாதே

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites