தமிழ்

Desamea Payappadaathea - தேசமே பயப்படாதே

தேசமே பயப்படாதே
மகிழ்ந்து களிகூரு
சேனையின் கர்த்தர் உன் நடுவில்
பெரிய காரியம் செய்திடுவார்

பலத்தினாலும் அல்லவே
பராக்கிரமம் அல்லவே
ஆவியினாலே ஆகும் என்று
ஆண்டவர் வாக்கு அருளினாரே

தாய் மறந்தாலும் மறவாமல்
உள்ளங்கையில் வரைந்தாரே
வல க்கரத்தாலே தாங்கி உன்னை
சகாயம் செய்து உயர்த்திடுவார்

கசந்த மாரா மதுரமாகும்
கொடிய யோர்தான் அகன்றிடும்
நித்தமும் உன்னை நல்வழி நடத்தி
ஆத்துமாவை நிதம் தேற்றிடுவார்

கிறிஸ்து இயேசு சிந்தையில்
நிலைத்தே என்றும் ஜீவிப்பாய்
ஆவியின் பெலத்தால் அனுதினம் நிறைந்தே
உத்தம சாட்சியாய் விளங்கிடுவாய்

மாமிசமான யாவர் மீதும்
உன்னத ஆவியை பொழியுவார்
ஆயிரமாயிரம் ஜனங்கள் தருவார்
எழும்பி சேவையும் செய்திடுவாய்

Desamea payappadaathea Lyrics in English

thaesamae payappadaathae
makilnthu kalikooru

senaiyin karththar un naduvil

periya kaariyam seythiduvaar

palaththinaalum allavae

paraakkiramam allavae

aaviyinaalae aakum entu

aanndavar vaakku arulinaarae

thaay maranthaalum maravaamal

ullangaiyil varainthaarae

vala kkaraththaalae thaangi unnai

sakaayam seythu uyarththiduvaar

kasantha maaraa mathuramaakum

kotiya yorthaan akantidum

niththamum unnai nalvali nadaththi

aaththumaavai nitham thaettiduvaar

kiristhu Yesu sinthaiyil

nilaiththae entum jeevippaay

aaviyin pelaththaal anuthinam nirainthae

uththama saatchiyaay vilangiduvaay

maamisamaana yaavar meethum

unnatha aaviyai poliyuvaar

aayiramaayiram janangal tharuvaar

elumpi sevaiyum seythiduvaay

PowerPoint Presentation Slides for the song Desamea payappadaathea

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites