தமிழ்

Deva Prasannamae Irangiyae - தேவ பிரசன்னமே

தேவ பிரசன்னமே
இறங்கியே வந்திடுதே x 2

தேவனின் மகிமை நம்மையெல்லாம்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே x 2

தேவ பிரசன்னமே
இறங்கியே வந்திடுதே x 2

Verse 1

தேவனின் நல்ல தூதர்கள்
நம்மைச் சுற்றிலும் இங்கு நிற்கிறார்

Verse 2

தேவனின் தூய அக்கினி
இங்கு நமக்குள்ளே இறங்கி வந்திடுதே x 2

Verse 3

வானத்தின் அபிஷேகமே
இன்று நமக்குள்ளே நிரம்பி வழியுதே x 2

தேவனின் மகிமை நம்மையெல்லாம்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூடுதே x 2

தேவ பிரசன்னமே
இறங்கியே வந்திடுதே x 2

Deva Prasannamae Irangiyae Lyrics in English

thaeva pirasannamae

irangiyae vanthiduthae x 2

thaevanin makimai nammaiyellaam

parisuththa sthalaththil mooduthae x 2

thaeva pirasannamae

irangiyae vanthiduthae x 2

Verse 1

thaevanin nalla thootharkal

nammaich suttilum ingu nirkiraar

Verse 2

thaevanin thooya akkini

ingu namakkullae irangi vanthiduthae x 2

Verse 3

vaanaththin apishaekamae

intu namakkullae nirampi valiyuthae x 2

thaevanin makimai nammaiyellaam

parisuththa sthalaththil mooduthae x 2

thaeva pirasannamae

irangiyae vanthiduthae x 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Deva Prasannamae Irangiyae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites