தமிழ்

Ekkalam Sattham Vaanil - எக்காள சத்தம் வானில் தொனித்திடவே

எக்காள சத்தம் வானில் தொனித்திடவே
எம் இயேசு மா இராஜனே வந்திடுவார்

அந்த நாள் மிக சமீபமே
சுத்தர்கள் யாவரும் சேர்ந்திடவே
தேவ எக்காளம் வானில் முழங்க
தேவாதி தேவனை சந்திப்போமே

வுhனமும் பூமியும் மாறிடினும்
வல்லவர் வாக்குதாம் மாறிடாதே
தேவது}தர் பாடல் தொனிக்க
தேவன் அவரையே சந்திப்போமே

கண்ணிமை நேரத்தில் மாறிடுவோம்
விண்ணிலே யாவரும் சேர்ந்திடுவோம்
கண்ணீர் கவலை அங்கே இல்லை
கர்த்தர் தாமே வெளிச்சமாவர்

கர்த்தரின் வேளையை நாம் அறியோம்
கர்த்தரின் சித்தமே செய்திடுவோம்
பலன்கள் யாவையும் அவரே அளிப்பார்
பரமனோடென்றும் வாழ்ந்திடுவோம்

Ekkalam Sattham Vaanil Lyrics in English

ekkaala saththam vaanil thoniththidavae
em Yesu maa iraajanae vanthiduvaar

antha naal mika sameepamae
suththarkal yaavarum sernthidavae
thaeva ekkaalam vaanil mulanga
thaevaathi thaevanai santhippomae

vuhnamum poomiyum maaritinum
vallavar vaakkuthaam maaridaathae
thaevathu}thar paadal thonikka
thaevan avaraiyae santhippomae

kannnnimai naeraththil maariduvom
vinnnnilae yaavarum sernthiduvom
kannnneer kavalai angae illai
karththar thaamae velichchamaavar

karththarin vaelaiyai naam ariyom
karththarin siththamae seythiduvom
palankal yaavaiyum avarae alippaar
paramanodentum vaalnthiduvom

PowerPoint Presentation Slides for the song Ekkalam Sattham Vaanil

by clicking the fullscreen button in the Top left