தமிழ்

Ellaam En Yesuvae - எல்லாம் என் இயேசுவே எல்லாம் அவரே

எல்லாம் என் இயேசுவே எல்லாம் அவரே
சிறிதும் பெரிதாயினும் எல்லாம் அவரே
புதிதாய் என் ஜீவியம் மாற்றுகின்றார்
எனக்கெல்லாம் இயேசுவே என்றென்றுமே

He is my everything, He is my all
He is my everything , both great and small
He gave His life for me, made everything new
He is my everything, now how about you?

Ellaam En Yesuvae Lyrics in English

ellaam en Yesuvae ellaam avarae
sirithum perithaayinum ellaam avarae
puthithaay en jeeviyam maattukintar
enakkellaam Yesuvae ententumae

He is my everything, He is my all
He is my everything , both great and small
He gave His life for me, made everything new
He is my everything, now how about you?

PowerPoint Presentation Slides for the song Ellaam En Yesuvae

by clicking the fullscreen button in the Top left