தமிழ்

Ellame Mudinthathu Endru - எல்லாமே முடிந்ததென்று

Ellame Mudinthathu Endru
எல்லாமே முடிந்ததென்று
என்னைப் பார்த்து இகழ்ந்தனர்
இனியென்றும் எழும்புவதில்லை
என்று சொல்லி நகைத்தனர் (2)
ஆனாலும் நீங்க என்னை
கண்டவிதம் பெரியது
என் உயர்வின் பெருமையெல்லாம்
உம் ஒருவருக்குரியதே (2)

நீர் மட்டும் பெருகனும் -3
நீர் மட்டும் இயேசுவே (2)

உடைக்கப்பட்ட பாத்திரமானேன்
உபயோக மற்றிருந்தேன்
ஒன்றுக்கும் உதவுவதில்லை
என்று சொல்லி ஒதுக்கப்பட்டேன் (2)
குயவனே உந்தன் கரம்
மீண்டும் என்னை வனைந்தது
விழுந்து போன இடங்களிலெல்லாம்
என் தலையை உயர்த்தியதே (2)

நீர் மட்டும் பெருகனும் -3
நீர் மட்டும் இயேசுவே (2)

Ellaamae mudindhadhendru
Ennai paarthu igazhndhanar
Iniyendrum ezhumbuvadhillai
Endru solli nagaithanar (2)
Aanaalum neenga ennai
Kandavidham periyadhu
En uyarvin perumaiyellaam
Um oruvarukuriyadhae (2)

Neer mattum peruganum -3
Neer mattum yaesuvae (2)

Udaikkappatta paathiramaanaen
Ubayoaga matrirundhaen
Ondrukkum udhavuvadhillai
Endru solli odhukkappattaen (2)
Kuyavanae ennai vanaindhadhu
Vizhundhu poana idangalillellaam
En thalaiyai uyarthiyadhae (2)

Neer mattum peruganum -3
Neer mattum yaesuvae (2)

Ellame Mudinthathu Endru – எல்லாமே முடிந்தது என்று Lyrics in English

Ellame Mudinthathu Endru
ellaamae mutinthathentu
ennaip paarththu ikalnthanar
iniyentum elumpuvathillai
entu solli nakaiththanar (2)
aanaalum neenga ennai
kanndavitham periyathu
en uyarvin perumaiyellaam
um oruvarukkuriyathae (2)

neer mattum perukanum -3
neer mattum Yesuvae (2)

utaikkappatta paaththiramaanaen
upayoka mattirunthaen
ontukkum uthavuvathillai
entu solli othukkappattaen (2)
kuyavanae unthan karam
meenndum ennai vanainthathu
vilunthu pona idangalilellaam
en thalaiyai uyarththiyathae (2)

neer mattum perukanum -3
neer mattum Yesuvae (2)

Ellaamae mudindhadhendru
Ennai paarthu igazhndhanar
Iniyendrum ezhumbuvadhillai
Endru solli nagaithanar (2)
Aanaalum neenga ennai
Kandavidham periyadhu
En uyarvin perumaiyellaam
Um oruvarukuriyadhae (2)

Neer mattum peruganum -3
Neer mattum yaesuvae (2)

Udaikkappatta paathiramaanaen
Ubayoaga matrirundhaen
Ondrukkum udhavuvadhillai
Endru solli odhukkappattaen (2)
Kuyavanae ennai vanaindhadhu
Vizhundhu poana idangalillellaam
En thalaiyai uyarthiyadhae (2)

Neer mattum peruganum -3
Neer mattum yaesuvae (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Ellame Mudinthathu Endru – எல்லாமே முடிந்தது என்று

by clicking the fullscreen button in the Top left