தமிழ்

En Aavi Aathma Thegamum Itho - என் ஆவி ஆன்மா தேகமும்

1. என் ஆவி ஆன்மா தேகமும்
இதோ படைக்கிறேன்;
என்றும் உம் சொந்தமாகவும்
பிரதிஷ்டை செய்கிறேன்.

2. ஆ, இயேசு, வல்ல ரட்சகா
உம் நாமம் நம்புவேன்;
ரட்சிப்பீர், மா தயாபரா,
உம் வாக்கை வேண்டுவேன்.

3. எப்பாவம் நீங்க, உறுப்பு
தந்தேன் சமூலமாய்;
போராட்டம் வெற்றி சிறப்பு
படைக்கலங்களாய்.

4. நான் உம்மில் ஜீவித்தல் மகா
மேலான பாக்கியம்;
தெய்வ சுதா, என் ரட்சகா,
என் ஜீவனாயிரும்.

5. என் நாதா, திரு ரத்தத்தால்
சுத்தாங்கம் சொந்தமே;
ஆனேன்! உம் தூய ஆவியால்
பலி நான் உமக்கே.

En Aavi Aathma Thegamum Itho Lyrics in English

1. en aavi aanmaa thaekamum

itho pataikkiraen;

entum um sonthamaakavum

pirathishtai seykiraen.

2. aa, Yesu, valla ratchakaa

um naamam nampuvaen;

ratchippeer, maa thayaaparaa,

um vaakkai vaennduvaen.

3. eppaavam neenga, uruppu

thanthaen samoolamaay;

poraattam vetti sirappu

pataikkalangalaay.

4. naan ummil jeeviththal makaa

maelaana paakkiyam;

theyva suthaa, en ratchakaa,

en jeevanaayirum.

5. en naathaa, thiru raththaththaal

suththaangam sonthamae;

aanaen! um thooya aaviyaal

pali naan umakkae.

PowerPoint Presentation Slides for the song En Aavi Aathma Thegamum Itho

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites