தமிழ்

En Jebathai Ketpavare - என் ஜெபத்தை கேட்பவரே

என் ஜெபத்தை கேட்பவரே
என் கண்ணீரை காண்பவரே – 2
கிருபை நிறைந்தவரே
அன்பின் தெய்வன் நீரே – 2

1. என் கண்ணீரை கரங்களில் வைத்துள்ளீர்
நோய்களை நீரே சுகமாக்கினீர் – 2
என் வேதனைகள் சோதனைகள் அனைத்தையும்
உம் மேலே சுமந்தீரையா – 2

ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை -2

2. எனக்காகவே நீர் அடிக்கப்பட்டீர்
எனக்காகவே நீர் நொறுக்கப்படீர் – 2
என் பாவங்கள் கட்டுகள் அனைத்தையும்
உம் மேலே சுமந்தீரையா – 2

ஆராதனை ஆராதனை
ஆராதனை ஆராதனை – 2

En Jebathai Ketpavare Lyrics in English

en jepaththai kaetpavarae
en kannnneerai kaannpavarae - 2
kirupai nirainthavarae
anpin theyvan neerae - 2

1. en kannnneerai karangalil vaiththulleer
Nnoykalai neerae sukamaakkineer - 2
en vaethanaikal sothanaikal anaiththaiyum
um maelae sumantheeraiyaa - 2

aaraathanai aaraathanai
aaraathanai aaraathanai -2

2. enakkaakavae neer atikkappattir
enakkaakavae neer norukkappateer - 2
en paavangal kattukal anaiththaiyum
um maelae sumantheeraiyaa - 2

aaraathanai aaraathanai
aaraathanai aaraathanai - 2

PowerPoint Presentation Slides for the song En Jebathai Ketpavare

by clicking the fullscreen button in the Top left