தமிழ்

En Vinnapathai Ketteraiah - என் விண்ணப்பத்தை கேட்டீரையா

என் விண்ணப்பத்தை கேட்டீரையா
என் கண்ணீர் கண்டீரையா
எனக்குதவி செய்தீரையா
உம் பிள்ளையாய் நான் வாழ்ந்திட

ஏல் ஒலாம் தேவனே
சதாகாலமும் உள்ளவரே
ஏல் ஒலாம் தேவனே
நீர் என்றும் உயர்ந்தவரே

வனாந்திரமான என் வாழ்க்கையை
நீரூற்றாய் மாற்றின தேவன் நீரே
எதிரிகள் வெள்ளம் போல வந்தாலும்
துணை நின்று ஜெபிக்கும் தேவன் நீரே

மலைகள் பர்வதங்கள் விலகினாலும்
மாறாது ஒருபோதும் உம் கிருபை
மரண இருளில் நான் நடந்தாலும்
பொல்லாப்புக்கு நான் பயப்படேன்

En Vinnapathai Ketteraiah Lyrics in English

en vinnnappaththai kaettiraiyaa

en kannnneer kannteeraiyaa

enakkuthavi seytheeraiyaa

um pillaiyaay naan vaalnthida

ael olaam thaevanae

sathaakaalamum ullavarae

ael olaam thaevanae

neer entum uyarnthavarae

vanaanthiramaana en vaalkkaiyai

neeroottaாy maattina thaevan neerae

ethirikal vellam pola vanthaalum

thunnai nintu jepikkum thaevan neerae

malaikal parvathangal vilakinaalum

maaraathu orupothum um kirupai

marana irulil naan nadanthaalum

pollaappukku naan payappataen

PowerPoint Presentation Slides for the song En Vinnapathai Ketteraiah

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites