தமிழ்

Enakkoththaasai Varum Parvatham Naeraay - எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய்

எனக்கொத்தாசை வரும் பர்வதம் நேராய்

என் கண்களை ஏறெடுப்பேன்

 

1. வானமும் பூமியும் படைத்த

வல்ல தேவனிடமிருந்து

எண்ணுக்கடங்கா நன்மைகள் வருமே

என் கண்கள் ஏறெடுப்பேன் — எனக்

 

2. மலைகள் பெயர்ந்தகன்றிடினும்

நிலைமாறி புவியகன்றிடினும்

மாறிடுமோ அவர் கிருபை எந்நாளும்

ஆறுதல் எனக்கவரே — எனக்

 

3. என் காலைத் தள்ளாட வொட்டார்

என்னைக் காக்கும் தேவன் உறங்கார்

இஸ்ரவேலைக் காக்கும் நல் தேவன்

இராப்பகல் உறங்காரே — எனக்

 

4. வலப்பக்கத்தில் நிழல் அவரே

வழுவாமல் காப்பவர் அவரே

சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில்

சேதப்படுத்தாதே —எனக்

 

5. எத்தீங்கும் என்னை அணுகாமல்

ஆத்துமாவைக் காக்குமென் தேவன்

போக்கையும் வரத்தையும் பத்திரமாக

காப்பாரே இது முதலாய் —எனக்

Enakkoththaasai Varum Parvatham Naeraay Lyrics in English

enakkoththaasai varum parvatham naeraay

en kannkalai aeraெduppaen

 

1. vaanamum poomiyum pataiththa

valla thaevanidamirunthu

ennnukkadangaa nanmaikal varumae

en kannkal aeraெduppaen — enak

 

2. malaikal peyarnthakantitinum

nilaimaari puviyakantitinum

maaridumo avar kirupai ennaalum

aaruthal enakkavarae — enak

 

3. en kaalaith thallaada vottar

ennaik kaakkum thaevan urangaar

isravaelaik kaakkum nal thaevan

iraappakal urangaarae — enak

 

4. valappakkaththil nilal avarae

valuvaamal kaappavar avarae

sooriyan pakalil santhiran iravil

sethappaduththaathae —enak

 

5. eththeengum ennai anukaamal

aaththumaavaik kaakkumen thaevan

pokkaiyum varaththaiyum paththiramaaka

kaappaarae ithu muthalaay —enak

PowerPoint Presentation Slides for the song Enakkoththaasai Varum Parvatham Naeraay

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites