தமிழ்

Enguthe Ennakanthan Thuyar - ஏங்குதே என்னகந்தான் துயர்

ஏங்குதே என்னகந்தான் துயர்
தாங்குதில்லை முகந்தான்

பூங்காவிலே கனிந்தேங்கி நீர் மன்றாட
ஓங்கியே உதிரங்கள்
நீங்கியே துயர் கண்டு

மேசியாவென்றுரைத்து யூத
ராஜனென்றே நகைத்து
தூஷணித்தே அடித்து நினைக்குட்டி
மாசுகளே சுமத்தி
ஆசாரமின்றியே ஆசாரியனிடம்
நீசர்கள் செய் கொடும் தோஷமது கண்டு

யூதாஸ் காட்டிக்கொடுக்க சீமோன்
பேதுரு மறுதலிக்க
சூதா யெரோதே மெய்க்க வெகு
தீதாயுடை தரிக்க
நாதனே இவ்விதம் நீதமொன்றில்லாமல்
சோதனையாய்ச் செய்யும் வேதனையைக் கண்டு

நீண்ட குரு செடுத்து எருசலேம்
தாண்டிமலையடுத்து
ஈண்டல் பின்னே தொடுத்து அவரின்மேல்
வேண்டும் வசை கொடுத்து
ஆண்டவர் கை காலில் பூண்டிடும் ஆணியால்
மாண்டதினால் நரர் மீண்ட தென்றாலுமே

Enguthe Ennakanthan Thuyar Lyrics in English

aenguthae ennakanthaan thuyar

thaanguthillai mukanthaan

poongaavilae kaninthaengi neer mantada

ongiyae uthirangal

neengiyae thuyar kanndu

maesiyaaventuraiththu yootha

raajanente nakaiththu

thooshanniththae atiththu ninaikkutti

maasukalae sumaththi

aasaaramintiyae aasaariyanidam

neesarkal sey kodum thoshamathu kanndu

yoothaas kaattikkodukka seemon

paethuru maruthalikka

soothaa yerothae meykka veku

theethaayutai tharikka

naathanae ivvitham neethamontillaamal

sothanaiyaaych seyyum vaethanaiyaik kanndu

neennda kuru seduththu erusalaem

thaanntimalaiyaduththu

eenndal pinnae thoduththu avarinmael

vaenndum vasai koduththu

aanndavar kai kaalil poonndidum aanniyaal

maanndathinaal narar meennda thentalumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Enguthe Ennakanthan Thuyar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites