தமிழ்

Enn Thagappan Neerthanaiya - என் தகப்பன் நீர்தானையா

என் தகப்பன் நீர்தானையா
எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வீர் – 2
எப்போதும் எவ்வேளையும்
உம் கிருபை என்னைத் தொடரும் – 2

என் தகப்பன் நீர்தானையா
எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வீர்

1. மாண்பு மிக்கவர் நீர்தானே
மிகவும் பெரியவர் நீர்தானே – 2

உம்மையே புகழ்வேன் ஓய்வின்றி
உம்மைத்தான் பாடுவேன் பெலத்தோடு – 2
உயிருள்ள நாளெல்லாம் – 2

என் தகப்பன் நீர்தானையா
எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வீர்

2. தாழ்ந்தோரை நீர் உயர்த்துகிறீர்
விழுந்தவரை நீர் தூக்குகிறீர் – 2

உம்மையே புகழ்வேன் ஓய்வின்றி
உம்மைத்தான் பாடுவேன் பெலத்தோடு – 2
உயிருள்ள நாளெல்லாம் – 2

என் தகப்பன் நீர்தானையா
எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வீர்

3. ஏற்ற வேளையில் அனைவருக்கும்
ஆகாரம் நீர் தருகின்றீர் – 2

உம்மையே புகழ்வேன் ஓய்வின்றி
உம்மைத்தான் பாடுவேன் பெலத்தோடு – 2
உயிருள்ள நாளெல்லாம் – 2

என் தகப்பன் நீர்தானையா
எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வீர் – 2
எப்போதும் எவ்வேளையும்
உம் கிருபை என்னைத் தொடரும் – 2

என் தகப்பன் நீர்தானையா
எல்லாமே பார்த்துக்கொள்வீர்

Enn Thagappan Neerthanaiya Lyrics in English

en thakappan neerthaanaiyaa
ellaamae paarththukkolveer - 2
eppothum evvaelaiyum
um kirupai ennaith thodarum - 2

en thakappan neerthaanaiyaa
ellaamae paarththukkolveer

1. maannpu mikkavar neerthaanae
mikavum periyavar neerthaanae - 2

ummaiyae pukalvaen oyvinti
ummaiththaan paaduvaen pelaththodu - 2
uyirulla naalellaam - 2

en thakappan neerthaanaiyaa
ellaamae paarththukkolveer

2. thaalnthorai neer uyarththukireer
vilunthavarai neer thookkukireer - 2

ummaiyae pukalvaen oyvinti
ummaiththaan paaduvaen pelaththodu - 2
uyirulla naalellaam - 2

en thakappan neerthaanaiyaa
ellaamae paarththukkolveer

3. aetta vaelaiyil anaivarukkum
aakaaram neer tharukinteer - 2

ummaiyae pukalvaen oyvinti
ummaiththaan paaduvaen pelaththodu - 2
uyirulla naalellaam - 2

en thakappan neerthaanaiyaa
ellaamae paarththukkolveer - 2
eppothum evvaelaiyum
um kirupai ennaith thodarum - 2

en thakappan neerthaanaiyaa
ellaamae paarththukkolveer

PowerPoint Presentation Slides for the song Enn Thagappan Neerthanaiya

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites