தமிழ்

Ennai Valladicikku - என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உம் கரங்களால் தூக்கி

என்னை வல்லடிக்கு நீக்கி உம் கரங்களால் தூக்கி
உன்னதத்தில் வைத்ததை மறப்பேனோ
நீர் சொன்னதினால் நான் பிழைத்துக்கொண்டேன்
நீர் கண்டதினால் நான் ஜீவன் பெற்றேன்

எங்கள் ஆதரவே எங்கள் அடைக்கலமே
எங்கள் மறைவிடமே. உம்மை ஆராதிப்பேன்

ஆழத்தில் இருத்தென்னை தூக்கிவிட்டீர்
உயர்வான தளங்களில் நிறுத்தி வைத்தீர்
எதிரான யோசனை அதமாக்கினர்
உந்தனின் யோசனை நிறைவேற்றினீர்

ஆயிரம் என்னோடு போரிட்டாலும்
என்னை மேற்கொள்ளும் அதிகாரம் பெறவில்லையே
கிருபையினால் என்னை மூடிக்கொண்டீர்
நான் தள்ளுண்ட இடங்களில் உயர்த்தி வைத்தீர்

கரடான பாதையில் தூக்கிச் சென்றீர்
முள்ளுள்ள இடங்களில் சுமந்து கொண்டீர்
எனக்காக குறித்ததை எனக்கு தந்தீர்
நீர்தந்த தரிசனம் நிறைவேற்றினீர்

Yennai valladikku neeki Um karangalal thooki
Unnathathil vaithathai marappaeno
Neer sonnathinaal naan pilaithukondaen
neer kandathinaal naan jeevan petraen

Yengal Aatharavae yengal Adaikalamae
Yengal Maraividamae Ummai aarathippaen

Aalathil irunthennai Thookiviteer
Uyarvaana sthalangalil niruthi Vaitheer
Yethiraana yosanai Adhamaakkineer
yengal Unthanin yosanai Niraivetrineer

yenga Aatharavae yengal Adaikalamae
Yengal Maraividamae Ummai aarathippaen

Aayiram yenodu poritaalum
Yennai merkollum athigaaram peravillaiyae
Kirubai yinaal yennai Moodikondeer
Naan thallunda idangalil uyarthi Vaitheer

yengal Aatharavae yengal Adaikalamae
Yengal Maraividamae Ummai aarathippaen

Karadaana paathaiyil thooki Sendreer
Mullulla idangalil sumanthu Kondeer
Yenakkaga kurithathai yenakku Thantheer
Neer thantha dharisanam Niraivetrineer

yengal Aatharavae yengal Adaikalamae
Yengal Maraividamae Ummai aarathippaen

Ennai valladicikku Lyrics in English

ennai vallatikku neekki um karangalaal thookki
unnathaththil vaiththathai marappaeno
neer sonnathinaal naan pilaiththukkonntaen
neer kanndathinaal naan jeevan petten

engal aatharavae engal ataikkalamae
engal maraividamae. ummai aaraathippaen

aalaththil iruththennai thookkivittir
uyarvaana thalangalil niruththi vaiththeer
ethiraana yosanai athamaakkinar
unthanin yosanai niraivaettineer

aayiram ennodu porittalum
ennai maerkollum athikaaram peravillaiyae
kirupaiyinaal ennai mootikkonnteer
naan thallunnda idangalil uyarththi vaiththeer

karadaana paathaiyil thookkich senteer
mullulla idangalil sumanthu konnteer
enakkaaka kuriththathai enakku thantheer
neerthantha tharisanam niraivaettineer

Yennai valladikku neeki Um karangalal thooki
Unnathathil vaithathai marappaeno
Neer sonnathinaal naan pilaithukondaen
neer kandathinaal naan jeevan petraen

Yengal Aatharavae yengal Adaikalamae
Yengal Maraividamae Ummai aarathippaen

Aalathil irunthennai Thookiviteer
Uyarvaana sthalangalil niruthi Vaitheer
Yethiraana yosanai Adhamaakkineer
yengal Unthanin yosanai Niraivetrineer

yenga Aatharavae yengal Adaikalamae
Yengal Maraividamae Ummai aarathippaen

Aayiram yenodu poritaalum
Yennai merkollum athigaaram peravillaiyae
Kirubai yinaal yennai Moodikondeer
Naan thallunda idangalil uyarthi Vaitheer

yengal Aatharavae yengal Adaikalamae
Yengal Maraividamae Ummai aarathippaen

Karadaana paathaiyil thooki Sendreer
Mullulla idangalil sumanthu Kondeer
Yenakkaga kurithathai yenakku Thantheer
Neer thantha dharisanam Niraivetrineer

yengal Aatharavae yengal Adaikalamae
Yengal Maraividamae Ummai aarathippaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Ennai valladicikku

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites