தமிழ்

Ennnney Poosi Kaayangal Aattiyae - எண்ணெய் பூசி காயங்கள் ஆற்றியே

எண்ணெய் பூசி காயங்கள் ஆற்றியே
திராட்சை ரசத்தால், என் உள்ளம் தேற்றியே
மரணத்தருவாயில் என்னை அவர் கண்டார் அன்பாய்
எரிகோ நகர் வீதிதனிலே
எந்தன் நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார்
எந்தன் நல்ல இயேசு என் சிந்தை கவர்ந்தார்
எந்தன் நல்ல இயேசு என் சிந்தை நிறைந்தார்
என்றென்றும் என் சிந்தை கவர்ந்தார்.

He poured in the oil and the wine
The kind that restoreth my soul
He found me bleeding and dying
On the Jericho road
And He poured in the oil and the wine
Jesus, Jesus, Jesus I’ve got Him on my mind (2)
I have Jesus on my mind.

Ennnney Poosi Kaayangal Aattiyae Lyrics in English

ennnney poosi kaayangal aattiyae
thiraatchaை rasaththaal, en ullam thaettiyae
maranaththaruvaayil ennai avar kanndaar anpaay
eriko nakar veethithanilae
enthan nalla Yesu en sinthai nirainthaar
enthan nalla Yesu en sinthai kavarnthaar
enthan nalla Yesu en sinthai nirainthaar
ententum en sinthai kavarnthaar.

He poured in the oil and the wine
The kind that restoreth my soul
He found me bleeding and dying
On the Jericho road
And He poured in the oil and the wine
Jesus, Jesus, Jesus I’ve got Him on my mind (2)
I have Jesus on my mind.

PowerPoint Presentation Slides for the song Ennnney Poosi Kaayangal Aattiyae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites