தமிழ்

Entha Nilayil Nee Irunthalum - எந்த நிலையில் நீ இருந்தாலும் உன்னை

எந்த நிலையில் நீ இருந்தாலும் – உன்னை
வெறுக்காதவர் இயேசு ஒருவரே – என் தேவன் நடுவரே

1.நோயாளியாய் நீ இருந்தால் பலர் வெறுப்பார்கள்
உன் நோய்களையே சொல்லி சொல்லி நோக வைப்பார்கள் – எந்த

2.கடனாளியாய் நீ இருந்தால் பலர் வெறுப்பார்கள் – உன்
கடனதையே சொல்லி சொல்லி கலங்க வைப்பார்கள் – எந்த

3.ஏழையாக நீ இருந்தால் பலர் வெறுப்பார்கள் – உன்
ஏழ்மையையே சொல்லி சொல்லி ஏங்க வைப்பார்கள் – எந்த

4.பட்டப் படிப்பு இல்லாவிட்டால் பலர் வெறுப்பார்கள்
உன்னை பட்ட மரம் என்று சொல்லி பரிகசிப்பார்கள் – எந்த

5.அனாதையாய் நீ இருந்தால் பலர் வெறுப்பார்கள்
அன்பை உனக்குத் தருவேன் என்று அலைய வைப்பார்கள் – எந்த

Entha Nilayil Nee Irunthalum Lyrics in English

entha nilaiyil nee irunthaalum - unnai
verukkaathavar Yesu oruvarae - en thaevan naduvarae

1.Nnoyaaliyaay nee irunthaal palar veruppaarkal
un Nnoykalaiyae solli solli Nnoka vaippaarkal - entha

2.kadanaaliyaay nee irunthaal palar veruppaarkal - un
kadanathaiyae solli solli kalanga vaippaarkal - entha

3.aelaiyaaka nee irunthaal palar veruppaarkal - un
aelmaiyaiyae solli solli aenga vaippaarkal - entha

4.pattap patippu illaavittal palar veruppaarkal
unnai patta maram entu solli parikasippaarkal - entha

5.anaathaiyaay nee irunthaal palar veruppaarkal
anpai unakkuth tharuvaen entu alaiya vaippaarkal - entha

PowerPoint Presentation Slides for the song Entha Nilayil Nee Irunthalum

by clicking the fullscreen button in the Top left