தமிழ்

Enthan Aathma Naesarae - என்தன் ஆத்ம நேசரே

1. என்தன் ஆத்ம நேசரே,
வெள்ளம் போன்ற துன்பத்தில்,
தாசன் திக்கில்லாமலே
தடுமாறிப் போகையில்,
தஞ்சம் தந்து, இயேசுவே,
திவ்விய மாஅர்பில் காருமேன்;
அப்பால் கரையேற்றிய
மோட்ச வீட்டில் சேருமேன்.

2. வல்ல தேவரீர் அல்லால்
வேறே தஞ்சம் அறியேன்;
கைவிடாமல் நேசத்தால்
ஆற்றித் தேற்றித் தாங்குமேன்;
நீரே என்தன் நம்பிக்கை,
நீர் சகாயம் செய்குவீர்;
ஏதுமற்ற ஏழையை
செட்டையாலே மூடுவீர்.

3. குறை யாவும் நீக்கிட,
நாதா, நீர் சம்பூரணர்;
திக்கற்றோரைத் தாங்கிட
நீரே மா தயாபரர்;
நான் அசுத்த பாவிதான்,
நீரோ தூயர் தூயரே;
நான் அநீதி கேடுள்ளான்,
நீர் நிறைந்த நித்தியரே.

4. பாவம் யாவும் மன்னிக்க
ஆரருள் அமைந்த நீர்
என்னைச் சுத்திகரிக்க
அருள் பாயச் செய்குவீர்;
ஜீவ ஊற்றாம் இயேசுவே,
என்தன் தாகம் தீருமேன்,
ஸ்வாமீ, என்றும் என்னிலே
நீர் சுரந்து ஊற்றுமேன்

Enthan Aathma Naesarae Lyrics in English

1. enthan aathma naesarae,
vellam ponta thunpaththil,
thaasan thikkillaamalae
thadumaarip pokaiyil,
thanjam thanthu, Yesuvae,
thivviya maaarpil kaarumaen;
appaal karaiyaettiya
motcha veettil serumaen.

2. valla thaevareer allaal
vaetae thanjam ariyaen;
kaividaamal naesaththaal
aattith thaettith thaangumaen;
neerae enthan nampikkai,
neer sakaayam seykuveer;
aethumatta aelaiyai
settaைyaalae mooduveer.

3. kurai yaavum neekkida,
naathaa, neer sampooranar;
thikkattaோraith thaangida
neerae maa thayaaparar;
naan asuththa paavithaan,
neero thooyar thooyarae;
naan aneethi kaedullaan,
neer niraintha niththiyarae.

4. paavam yaavum mannikka
aararul amaintha neer
ennaich suththikarikka
arul paayach seykuveer;
jeeva oottaாm Yesuvae,
enthan thaakam theerumaen,
svaamee, entum ennilae
neer suranthu oottumaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Enthan Aathma Naesarae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites