தமிழ்

Enthan Jeevan Yesuve - என்தன் ஜீவன் இயேசுவே

1. என்தன் ஜீவன், இயேசுவே,
சொந்தமாக ஆளுமே;
எந்தன் காலம் நேரமும்
நீர் கையாடியருளும்.

2. என்தன் கை பேரன்பினால்
ஏவப்படும்; என்தன் கால்
சேவை செய்ய விரையும்,
அழகாக விளங்கும்.

3. என்தன் நாவு இன்பமாய்
உம்மைப் பாடவும், என் வாய்
மீட்பின் செய்தி கூறவும்
ஏதுவாக்கியருளும்.

4. என்தன் ஆஸ்தி, தேவரீர்,
முற்றும் அங்கிகரிப்பீர்;
புத்தி கல்வி யாவையும்
சித்தம்போல் பிரயோகியும்.

5. என்தன் சித்தம், இயேசுவே,
ஒப்புவித்துவிட்டேனே;
என்தன் நெஞ்சில் தங்குவீர்,
அதை நித்தம் ஆளுவீர்.

6. திருப் பாதம் பற்றினேன்;
என்தன் நேசம் ஊற்றினேன்;
என்னையே சமூலமாய்
தத்தம் செய்தேன் நித்தமாய்.

Enthan Jeevan Yesuve Lyrics in English

1. enthan jeevan, Yesuvae,

sonthamaaka aalumae;

enthan kaalam naeramum

neer kaiyaatiyarulum.

2. enthan kai paeranpinaal

aevappadum; enthan kaal

sevai seyya viraiyum,

alakaaka vilangum.

3. enthan naavu inpamaay

ummaip paadavum, en vaay

meetpin seythi kooravum

aethuvaakkiyarulum.

4. enthan aasthi, thaevareer,

muttum angikarippeer;

puththi kalvi yaavaiyum

siththampol pirayokiyum.

5. enthan siththam, Yesuvae,

oppuviththuvittaenae;

enthan nenjil thanguveer,

athai niththam aaluveer.

6. thirup paatham pattinaen;

enthan naesam oottinaen;

ennaiyae samoolamaay

thaththam seythaen niththamaay.

PowerPoint Presentation Slides for the song Enthan Jeevan Yesuve

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites