தமிழ்

Enthan Ullam Puthukaviyale Ponga - எந்தன் உள்ளம் புது கவியாலே போங்க

எந்தன் உள்ளம் புது கவியாலே போங்க
இயேசுவை பாடிடுவேன்
அவர் நாமம் ஊற்றுண்ட பரிமள தைலம்
அவரையே நேசிக்கிறேன்

பல்லவி
அல்லேலூயா துதி அல்லேலூயா – எந்தன்
அண்ணலாம் இயேசுவை பாடிடுவேன்
இத்தனை கிருபைகள் நித்தமும் அருளிய
கர்த்தரைக் கொண்டாடுவேன் – எந்தன் உள்ளம்

1. சென்ற காலம் முழுவதும் காத்தாரே – ஓர்
சேதமும் அணுகாமல்
சொந்தமாக ஆசீர் பொழிந்தெனக் கின்றும்
சுக பெலன் அளித்தாரே – அல்லேலூயா – எந்தன் உள்ளம்

2. சில வேலை இமைப்பொழுதே தம் முகத்தை
சிருஷ்டிகர் மறைத்தாரே
கடுங்கோபம் நீக்கி திரும்பவும் என்மேல்
கிருபையும் பொழிந்தாரே – அல்லேலூயா – எந்தன் உள்ளம்

3. பஞ்ச காலம் பெருகிட நேர்ந்தாலும் தாம்
தஞ்சமே ஆனாரே
அங்கும் இங்கும் நோய்கள் பரவி வந்தாலும்
அடைக்கலம் அளித்தாரே – அல்லேலூயா – எந்தன் உள்ளம்

4. களிப்போடு விரைந்தேம்மை சேர்த்திட – என்
கர்த்தரே வருவாரே
ஆவலோடு நாமும் வானத்தை நோக்கி
அனுதினமும் காத்திருப்போம் – அல்லேலூயா – எந்தன் உள்ளம்

Enthan Ullam Puthukaviyale Ponga Lyrics in English

enthan ullam puthu kaviyaalae ponga
Yesuvai paadiduvaen
avar naamam oottunnda parimala thailam
avaraiyae naesikkiraen

pallavi
allaelooyaa thuthi allaelooyaa - enthan
annnalaam Yesuvai paadiduvaen
iththanai kirupaikal niththamum aruliya
karththaraik konndaaduvaen - enthan ullam

1. senta kaalam muluvathum kaaththaarae - or
sethamum anukaamal
sonthamaaka aaseer polinthenak kintum
suka pelan aliththaarae - allaelooyaa - enthan ullam

2. sila vaelai imaippoluthae tham mukaththai
sirushtikar maraiththaarae
kadungaோpam neekki thirumpavum enmael
kirupaiyum polinthaarae - allaelooyaa - enthan ullam

3. panja kaalam perukida naernthaalum thaam
thanjamae aanaarae
angum ingum Nnoykal paravi vanthaalum
ataikkalam aliththaarae - allaelooyaa - enthan ullam

4. kalippodu virainthaemmai serththida - en
karththarae varuvaarae
aavalodu naamum vaanaththai Nnokki
anuthinamum kaaththiruppom - allaelooyaa - enthan ullam

PowerPoint Presentation Slides for the song Enthan Ullam Puthukaviyale Ponga

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites