தமிழ்

Ethaiyum Thaangum Or Ithayam Thaarum - எதையும் தாங்கும் ஓர் இதயம் தாரும்

எதையும் தாங்கும் ஓர் இதயம் தாரும்
இயேசு தேவா என் தேவா

ஏன் என்று கேட்க உரிமை இல்லையே
எதையும் தாங்கும் ஓர் இதயம் தாரும்

1. கொடுத்த உயிரை நீர் எடுத்தீர்
குயவன் களிமண்ணின் அதிபதி அல்லோ
வாழ்நாள் குறைந்தவன், வருத்தம் நிறைந்தவன்
உயிருள்ள மனிதன் முறையிடுவானே — ஏன் என்று

2. சோதித்த பின் சுத்த பொன்னாக்கிடும்
வேதத்தின் விளக்கத்தை உணரச் செய்யும்
மண்ணில் பிறந்தவன் மண்ணுக்கே திரும்புவான்
மனிதனை சோதிக்க எம்மாத்திரம் – அவன் — ஏன் என்று

Ethaiyum Thaangum Or Ithayam Thaarum Lyrics in English

ethaiyum thaangum or ithayam thaarum
Yesu thaevaa en thaevaa

aen entu kaetka urimai illaiyae
ethaiyum thaangum or ithayam thaarum

1. koduththa uyirai neer eduththeer
kuyavan kalimannnnin athipathi allo
vaalnaal kurainthavan, varuththam nirainthavan
uyirulla manithan muraiyiduvaanae — aen entu

2. sothiththa pin suththa ponnaakkidum
vaethaththin vilakkaththai unarach seyyum
mannnnil piranthavan mannnukkae thirumpuvaan
manithanai sothikka emmaaththiram – avan — aen entu

PowerPoint Presentation Slides for the song Ethaiyum Thaangum Or Ithayam Thaarum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites