தமிழ்

Eththanai Nanmai Eththanai Inbam - எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம்

எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பம்
சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் பண்ணும்போது

அது ஆரோன் தலையில் ஊற்றப்பட்ட நறுமணம்
முகத்திலிருந்து வழிந்தோடி உடையை நனைக்கும் 

அது சீயோன் மலையில் இறங்குகின்ற
பனிக்கு ஒப்பாகும்
இளைப்பாறுதல் சமாதானம் இங்கு உண்டாகும்

இங்கு தான் முடிவில்லாத ஜீவன் உண்டு
இங்கு தான் எந்நாளும் ஆசீர் உண்டு

இருவர் மூவர் இயேசு நாமத்தில் கூடும் போதெல்லாம்
அங்கு நான் இருப்பேனென்று
இரட்சகர் சொன்னாரே

eththanai nanmai eththanai inpam
sakothararkal orumiththu vaasam pannnumpothu

athu aaron thalaiyil oottappatta narumanam
mukaththilirunthu valinthoti utaiyai nanaikkum 

athu seeyon malaiyil irangukinta
panikku oppaakum
ilaippaaruthal samaathaanam ingu unndaakum

ingu thaan mutivillaatha jeevan unndu
ingu thaan ennaalum aaseer unndu

iruvar moovar Yesu naamaththil koodum pothellaam
angu naan iruppaenentu
iratchakar sonnaarae

Eththanai Nanmai Eththanai Inbam Lyrics in English

eththanai nanmai eththanai inpam

sakothararkal orumiththu vaasam pannnumpothu

athu aaron thalaiyil oottappatta narumanam

mukaththilirunthu valinthoti utaiyai nanaikkum 

athu seeyon malaiyil irangukinta

panikku oppaakum

ilaippaaruthal samaathaanam ingu unndaakum

ingu thaan mutivillaatha jeevan unndu

ingu thaan ennaalum aaseer unndu

iruvar moovar Yesu naamaththil koodum pothellaam

angu naan iruppaenentu

iratchakar sonnaarae

eththanai nanmai eththanai inpam

sakothararkal orumiththu vaasam pannnumpothu

athu aaron thalaiyil oottappatta narumanam

mukaththilirunthu valinthoti utaiyai nanaikkum 

athu seeyon malaiyil irangukinta

panikku oppaakum

ilaippaaruthal samaathaanam ingu unndaakum

ingu thaan mutivillaatha jeevan unndu

ingu thaan ennaalum aaseer unndu

iruvar moovar Yesu naamaththil koodum pothellaam

angu naan iruppaenentu

iratchakar sonnaarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Eththanai Nanmai Eththanai Inbam

by clicking the fullscreen button in the Top left