தமிழ்

Ethuvum Ennai Setha Paduthathu - எதுவும் என்னை சேதப்படுத்தாது

Ethuvum Ennai Setha Paduthathu
எதுவும் என்னை சேதப்படுத்தாது
எதுவும் என்னை துக்கப்படுத்தாது -2

ஹல்லேலுயா ஹல்லேலுயா
ஹல்லேலுயா ஹல்லேலுயா -2

1. கூடார மறைவில் ஒளித்து வைத்து
என்னை அவர் காத்திடுவார் -2

2. புல்லுள்ள இடங்களில் என்னை அவர்
நடத்தி திருத்தி காத்திடுவார் -2

3. என் மனவிருப்பம் நிறைவேற செய்வார்
என்னை அவர் திருப்தியாக்குவார் -2

4. இவ்வுலக பாடுகளில் பரமனையே துதித்திடுவேன்
இவ்வுலக வேதனையில் என் தேவனையே தேடிடுவேன் -2

5. சர்ப்பங்கள் தேள்களின் வல்லமை ஜெயிப்பேன்
சத்துருவின் சகல வல்லமை முறிப்பேன் -2

Ethuvum Ennai Setha Paduthathu – எதுவும் என்னை சேதப்படுத்தாது Lyrics in English

Ethuvum Ennai Setha Paduthathu
ethuvum ennai sethappaduththaathu
ethuvum ennai thukkappaduththaathu -2

hallaeluyaa hallaeluyaa
hallaeluyaa hallaeluyaa -2

1. koodaara maraivil oliththu vaiththu
ennai avar kaaththiduvaar -2

2. pullulla idangalil ennai avar
nadaththi thiruththi kaaththiduvaar -2

3. en manaviruppam niraivaera seyvaar
ennai avar thirupthiyaakkuvaar -2

4. ivvulaka paadukalil paramanaiyae thuthiththiduvaen
ivvulaka vaethanaiyil en thaevanaiyae thaediduvaen -2

5. sarppangal thaelkalin vallamai jeyippaen
saththuruvin sakala vallamai murippaen -2

PowerPoint Presentation Slides for the song Ethuvum Ennai Setha Paduthathu – எதுவும் என்னை சேதப்படுத்தாது

by clicking the fullscreen button in the Top left