தமிழ்

Isravelin Thuthigul Vasam - இஸ்ரவேலின் துதிக்குள் வாசம் பண்ணும் தேவனே

இஸ்ரவேலின் துதிக்குள் வாசம் பண்ணும் தேவனே
இந்நேரம் அடியாரின் துதிகள் மத்தியிலே
இறங்கி வந்திடுமே

உம் வாசல்களில் துதியோடும்
உம் பிரகாரத்தில் புகழ்ச்சியோடும்
உம்மைத் துதித்திடவே பிரவேசித்திட்டோம்
உம் நாமத்தை ஒருமித்துமே
உயர்த்தியே போற்றுகிறோம்

இஸ்ரவேலின் எக்காளம் மகா
ஆரவாரத்தின் முழக்கத்தின் முன்
எரிகோவின் அலங்கம் வீழ்ந்தது போல்
இப்போ சத்துருவின் கோட்டைகளை
இடித்து தகர்த்திடுமே

எதைக் குறித்தும் கவலைப்படாமல்
எல்லா விண்ணப்பமும் ஏறெடுங்கள் என்றீர்
ஸ்தோத்திர ஜெப வேண்டுதலோடு
இப்போ எல்லா புத்திக்கும் மேலான
உம் சமாதானம் ஈந்திடுமே

ஆசாரியர் லேவியிர் ஒருமித்தும்மை
ஏக சத்தமாய் துதித்துப் பாடிடவே
ஆலயம் மகிமையால் நிரம்பினது போல
ஆலயமாய் எம்மை பூவில் காண
உம் மகிமையால் நிரப்பிடுமே

உம் கிருபையின் மகிமைக்குமே
எம்மை புகழ்ச்சியாய் முன் குறித்தீர்
எம் சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாக
எம்மை மீட்கவே முத்தரித்தீரே
எம் ஆவியானவரால்

Isravelin thuthigul vasam Lyrics in English

isravaelin thuthikkul vaasam pannnum thaevanae
innaeram atiyaarin thuthikal maththiyilae
irangi vanthidumae

um vaasalkalil thuthiyodum
um pirakaaraththil pukalchchiyodum
ummaith thuthiththidavae piravaesiththittaோm
um naamaththai orumiththumae
uyarththiyae pottukirom

isravaelin ekkaalam makaa
aaravaaraththin mulakkaththin mun
erikovin alangam veelnthathu pol
ippo saththuruvin kottaைkalai
itiththu thakarththidumae

ethaik kuriththum kavalaippadaamal
ellaa vinnnappamum aeraெdungal enteer
sthoththira jepa vaennduthalodu
ippo ellaa puththikkum maelaana
um samaathaanam eenthidumae

aasaariyar laeviyir orumiththummai
aeka saththamaay thuthiththup paatidavae
aalayam makimaiyaal nirampinathu pola
aalayamaay emmai poovil kaana
um makimaiyaal nirappidumae

um kirupaiyin makimaikkumae
emmai pukalchchiyaay mun kuriththeer
em suthanthiraththin achchaாramaaka
emmai meetkavae muththariththeerae
em aaviyaanavaraal

PowerPoint Presentation Slides for the song Isravelin thuthigul vasam

by clicking the fullscreen button in the Top left