தமிழ்

Ithuvarai Seitha Seyalgalukkaga - இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக

இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக
இயேசுவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் (2 )

1. உவர் நிலமாக இருந்த என்னை
விளை நிலமாக மாற்றிய உம்மை
அலைகடல் அலைந்து ஓய்கின்ற வரையில்
நாவினால் புகழ்ந்து பாடுவேன் நன்றி (2)

2. தனிமரமாக இருந்த என்னை
கனிமரமாக மாற்றிய உம்மை
திசைகளும் கோள்களும் அசைகின்ற வரையில்
இன்னிசை முழங்கியே பாடுவேன் நன்றி (2)

3. உம்சித்தம் செய்திட அழைத்தவர் நீரே
சொந்தமாய் என்னையே ஏற்றுக் கொள்வீரே
சோர்விலும் தாழ்விலும் சோதனை யாவிலும்
தாங்கினீர் தயவாய் பாடுவேன் நன்றி (2)

Ithuvarai Seitha Seyalgalukkaga Lyrics in English

ithuvarai seytha seyalkalukkaaka
Yesuvae umakku sthoththiram (2 )

1. uvar nilamaaka iruntha ennai
vilai nilamaaka maattiya ummai
alaikadal alainthu oykinta varaiyil
naavinaal pukalnthu paaduvaen nanti (2)

2. thanimaramaaka iruntha ennai
kanimaramaaka maattiya ummai
thisaikalum kolkalum asaikinta varaiyil
innisai mulangiyae paaduvaen nanti (2)

3. umsiththam seythida alaiththavar neerae
sonthamaay ennaiyae aettuk kolveerae
sorvilum thaalvilum sothanai yaavilum
thaangineer thayavaay paaduvaen nanti (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Ithuvarai Seitha Seyalgalukkaga

by clicking the fullscreen button in the Top left