தமிழ்

Iyaesuvin Atissuvattil Natappoem - புதிய சமுதாயம் அமைப்போம்

புதிய சமுதாயம் அமைப்போம்

இயேசுவின் அடிச்சுவட்டில் நடப்போம்
இனிய சமுதாயம் அமைப்போம்
   
1. சுயவெறுப்பென்னும் எல்கைக்குச் செல்வோம்
சுத்த சுவிசேஷம் பாரெங்கும் உரைப்போம்
ஆசைகள் அனைத்தையும் அடியோடு அழிப்போம்
பரன் இயேசு பவனிக்குப் பாதைகள் அமைப்போம்
   
2. போட்டி பொறாமைகள் புழுதியில் மாய்ப்போம்
புதிய சமுதாயம் மலர்ந்திட உழைப்போம்
சீடராய் வாழ்ந்திட யாவரும் முயல்வோம்
பரன் இயேசு பவனிக்கு பாதைகள் அமைப்போம்
   
3. பொறுப்போடு வாழ்ந்திட பொருத்தனை செய்வோம்
புவிமீது நமக்கேதும் பிடிப்பில்லை என்போம்
பரலோகில் நமக்காய்ப் பொருள்கோடி சேர்ப்போம்
பரன் இயேசு பவனிக்குப் பாதைகள் அமைப்போம்
    
4. அன்பெனும் பண்பிலே அவரைப் போலாவோம்
ஆண்டவர் அழகினை அகத்தினில் பெறுவோம்
பிறருக்காய் வாழ்வதே பாக்கியம் என்போம்
பரன் இயேசு பவனிக்குப் பாதைகள் அமைப்போம்

Iyaesuvin Atissuvattil Natappoem Lyrics in English

puthiya samuthaayam amaippom

Yesuvin atichchuvattil nadappom
iniya samuthaayam amaippom
   
1. suyaveruppennum elkaikkuch selvom
suththa suvisesham paarengum uraippom
aasaikal anaiththaiyum atiyodu alippom
paran Yesu pavanikkup paathaikal amaippom
   
2. potti poraamaikal puluthiyil maayppom
puthiya samuthaayam malarnthida ulaippom
seedaraay vaalnthida yaavarum muyalvom
paran Yesu pavanikku paathaikal amaippom
   
3. poruppodu vaalnthida poruththanai seyvom
puvimeethu namakkaethum pitippillai enpom
paralokil namakkaayp porulkoti serppom
paran Yesu pavanikkup paathaikal amaippom
    
4. anpenum pannpilae avaraip polaavom
aanndavar alakinai akaththinil peruvom
pirarukkaay vaalvathae paakkiyam enpom
paran Yesu pavanikkup paathaikal amaippom

PowerPoint Presentation Slides for the song Iyaesuvin Atissuvattil Natappoem

by clicking the fullscreen button in the Top left