தமிழ்

Iyaiah Naan Vanthen Deva - ஜயையா நான் வந்தேன்

ஜயையா, நான் வந்தேன்

 
ஜயையா, நான் வந்தேன்; – தேவ
ஆட்டுக்குட்டி, வந்தேன்.

1. துய்யன் நீர் சோரி, பாவி எனக்காய்ச் சிந்தித்
துஷ்டன் எனை அழைத்தீர், – தயை
செய்வோம் என்றே; இதை அல்லாது போக்கில்லை;
தேவாட்டுக்குட்டி, வந்தேன்.
– ஜயையா

2. உள்ளக் கறைகளில் ஒன்றேனும் தானாய்
ஒழிந்தால் வருவேன், என்று – நில்லேன்;
தௌ; உம் உதிரம் கறை யாவும் தீர்த்திடும்;
தேவாட்டுக்குட்டி, வந்தேன்.
– ஜயையா

3. எண்ணம், வெளியே போராட்டங்கள், உட்பயம்
எத்தனை எத்தனையோ! – இவை
திண்ணம் அகற்றி எளியேனை ரட்சியும்;
தேவாட்டுக்குட்டி, வந்தேன்.
– ஜயையா

4. ஏற்றுக்கொண்டு மன்னிப்பு ஈந்து சுத்திகரித்
தென்னை அரவணையும்; – மனம்
தேற்றிக்கொண்டேன் உந்தன் வாக்குத்தத்தங்களால்;
தேவாட்டுக்குட்டி, வந்தேன்
– ஜயையா

Iyaiah Naan Vanthen Deva Lyrics in English

jayaiyaa, naan vanthaen

 

jayaiyaa, naan vanthaen; – thaeva
aattukkutti, vanthaen.

1. thuyyan neer sori, paavi enakkaaych sinthith
thushdan enai alaiththeer, – thayai
seyvom ente; ithai allaathu pokkillai;
thaevaattukkutti, vanthaen.
– jayaiyaa

2. ullak karaikalil ontenum thaanaay
olinthaal varuvaen, entu - nillaen;
thau; um uthiram karai yaavum theerththidum;
thaevaattukkutti, vanthaen.
– jayaiyaa

3. ennnam, veliyae poraattangal, utpayam
eththanai eththanaiyo! – ivai
thinnnam akatti eliyaenai ratchiyum;
thaevaattukkutti, vanthaen.
– jayaiyaa

4. aettukkonndu mannippu eenthu suththikarith
thennai aravannaiyum; – manam
thaettikkonntaen unthan vaakkuththaththangalaal;
thaevaattukkutti, vanthaen
– jayaiyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Iyaiah Naan Vanthen Deva

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites