தமிழ்

Jebam Kaetteeraiyaa Jeyam Thandheeraiyaa - ஜெபம் கேட்டீரையா

ஜெபம் கேட்டீரையா
ஜெயம் தந்தீரையா
தள்ளாட விடவில்லையே
தாங்கியே நடத்தினீரே

புகழ்கின்றேன் பாட்டுப்பாடி
புயல் இன்று ஓய்ந்தது
புதுராகம் பிறந்தது

நன்றி அப்பா நல்லவரே
இன்றும் என்றும் வல்லவரே

கண்ணீரைக் கண்டீரையா
கரம் பிடித்தீரையா
விண்ணப்பம் கேட்டீரையா
விடுதலை தந்தீரையா – புகழ்கின்றேன்

எபிநேசர் நீர்தானையா
இதுவரை உதவினீரே
எல்ரோயீ நீர்தானையா
என்னையும் கண்டீரையா – புகழ்கின்றேன்

உறுதியாய் பற்றிக் கொண்டேன்
உம்மையே நம்பி உள்ளேன்
பூரண சமாதானரே
போதுமே உம் சமூகமே – புகழ்கின்றேன்

Jebam Kaetteeraiyaa Jeyam Thandheeraiyaa Lyrics in English

jepam kaettiraiyaa
jeyam thantheeraiyaa
thallaada vidavillaiyae
thaangiyae nadaththineerae

pukalkinten paattuppaati
puyal intu oynthathu
puthuraakam piranthathu

nanti appaa nallavarae
intum entum vallavarae

kannnneeraik kannteeraiyaa
karam pitiththeeraiyaa
vinnnappam kaettiraiyaa
viduthalai thantheeraiyaa - pukalkinten

epinaesar neerthaanaiyaa
ithuvarai uthavineerae
elroyee neerthaanaiyaa
ennaiyum kannteeraiyaa - pukalkinten

uruthiyaay pattik konntaen
ummaiyae nampi ullaen
poorana samaathaanarae
pothumae um samookamae - pukalkinten

PowerPoint Presentation Slides for the song Jebam Kaetteeraiyaa Jeyam Thandheeraiyaa

by clicking the fullscreen button in the Top left