தமிழ்

Jeyam Unndu Entum Jeyam Unndu - ஜெயம் உண்டு என்றும் ஜெயம் உண்டு

ஜெயம் உண்டு என்றும் ஜெயம் உண்டு
இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் உண்டு
ஜெயம் உண்டு என்றும் ஜெயம் உண்டு
இயேசுவின் இரத்தத்தால் ஜெயம் உண்டு

அல்லேலுயா என்று ஸ்தோத்தரிப்பேன்
அல்லேலுயா என்று போற்றிடுவேன்
அல்லேலுயா என்று ஆராதிப்பேன்
அல்லேலுயா என்று ஆர்பரிப்பேன்

1. யோசபாத்தின் சேனையின் முன் சென்றவர்
துதியினால் என்றும் ஜெயம் தருவார்
தேவ சமுகம் முன் செல்வதால்
தோல்வி என்றும் நமக்கில்லையே

2. யாவே ஷம்மா நம்மோடிருப்பார்
யாவே எல்ஷடாய் சர்வவல்லவர்
யாவே ரஃப்பா சுகம் தருவார்
யாவே ஜெய்ரா கூட இருப்பார்

3. எரிகோவின் கோட்டைகள் இடிந்துவிழும்
சாத்தானின் தடைகள் தகர்ந்து விழும்
இராஜாதி இராஜா நம் இயேசு
வெற்றியின் பாதையில் நடத்தி செல்வார்

Jeyam Unndu Entum Jeyam Unndu Lyrics in English

jeyam unndu entum jeyam unndu
Yesuvin naamaththil jeyam unndu
jeyam unndu entum jeyam unndu
Yesuvin iraththaththaal jeyam unndu

allaeluyaa entu sthoththarippaen
allaeluyaa entu pottiduvaen
allaeluyaa entu aaraathippaen
allaeluyaa entu aarparippaen

1. yosapaaththin senaiyin mun sentavar
thuthiyinaal entum jeyam tharuvaar
thaeva samukam mun selvathaal
tholvi entum namakkillaiyae

2. yaavae shammaa nammotiruppaar
yaavae elshadaay sarvavallavar
yaavae raqppaa sukam tharuvaar
yaavae jeyraa kooda iruppaar

3. erikovin kottaைkal itinthuvilum
saaththaanin thataikal thakarnthu vilum
iraajaathi iraajaa nam Yesu
vettiyin paathaiyil nadaththi selvaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Jeyam Unndu Entum Jeyam Unndu

by clicking the fullscreen button in the Top left