தமிழ்

Kalangina Nerangalil - கலங்கின நேரங்களில் கைதூக்கி எடுப்பவரே

Kalangina Nerangalil
கலங்கின நேரங்களில் கைதூக்கி எடுப்பவரே
கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கில் என்னோடு இருப்பவரே
உறவுகள் மறந்தாலும் நீர் என்னை மறப்பதில்லை
காலங்கள் மாறினாலும் நீர் மட்டும் மாறவில்லை

நீங்க தாம்பா என் நம்பிக்கை
உம்மையன்றி வேறு துணையில்லை

தேவைகள் ஆயிரம் இன்னும் இருப்பினும்
சோர்ந்துபோவதில்லை என்னோடு நீர் உண்டு
தேவையைக் காட்டிலும் பெரியவர் நீரல்லோ
நினைப்பதைப் பார்க்கிலும் செய்பவர் நீரல்லோ

நீங்க தாம்பா என் நம்பிக்கை
உம்மையன்றி வேறு துணையில்லை

மனிதனின் தூஷணையில் மனமடிவடைவதில்லை
நீர் எந்தன் பக்கமுண்டு தோல்விகள் எனக்கில்லை
நாவுகள் எனக்கெதிராய் சாட்சிகள் சொன்னாலும்
வாதாட நீர் உண்டு ஒருபோதும் கலக்கமில்லை

நீங்க தாம்பா என் நம்பிக்கை
உம்மையன்றி வேறு துணையில்லை

Kalangina nerangalil kai thookki eduppavare
kanneerin pallathakkil ennodu nadappavare
uravugal marandhalum neer ennai marappadhillai
kaalangal marinaalum neer mattum maaravillai

neengadampa enga nampikkai
ummaiyandri veru thunaiyillai

1. Thevaigal aayiram enmun iruppinum
Sorndhu povadhillai ennodu neer undu
tevaiyai kaatilum periyavar nerallo
ninaippataip parkkilum seibavar neerallo

neengathampa enga nampikkai
ummaiyandri veru tunaiyillai

2. manidharin Dhooshanaiyil manamadivadaivadillai
neer enthan pakkam undu tolvigal enakkillai
naavugal enakkedhirai Satchigal Sonnalum
vadhaada neer undu oru podhum kalakkamillai

neengatampa enga nampikkai
ummaiyandri veru thunaiyillai – kalangina

Kalangina Nerangalil – கலங்கின நேரங்களில் கைதூக்கி Lyrics in English

Kalangina Nerangalil
kalangina naerangalil kaithookki eduppavarae
kannnneerin pallaththaakkil ennodu iruppavarae
uravukal maranthaalum neer ennai marappathillai
kaalangal maarinaalum neer mattum maaravillai

neenga thaampaa en nampikkai
ummaiyanti vaetru thunnaiyillai

thaevaikal aayiram innum iruppinum
sornthupovathillai ennodu neer unndu
thaevaiyaik kaattilum periyavar neerallo
ninaippathaip paarkkilum seypavar neerallo

neenga thaampaa en nampikkai
ummaiyanti vaetru thunnaiyillai

manithanin thooshannaiyil manamativataivathillai
neer enthan pakkamunndu tholvikal enakkillai
naavukal enakkethiraay saatchikal sonnaalum
vaathaada neer unndu orupothum kalakkamillai

neenga thaampaa en nampikkai
ummaiyanti vaetru thunnaiyillai

Kalangina nerangalil kai thookki eduppavare
kanneerin pallathakkil ennodu nadappavare
uravugal marandhalum neer ennai marappadhillai
kaalangal marinaalum neer mattum maaravillai

neengadampa enga nampikkai
ummaiyandri veru thunaiyillai

1. Thevaigal aayiram enmun iruppinum
Sorndhu povadhillai ennodu neer undu
tevaiyai kaatilum periyavar nerallo
ninaippataip parkkilum seibavar neerallo

neengathampa enga nampikkai
ummaiyandri veru tunaiyillai

2. manidharin Dhooshanaiyil manamadivadaivadillai
neer enthan pakkam undu tolvigal enakkillai
naavugal enakkedhirai Satchigal Sonnalum
vadhaada neer undu oru podhum kalakkamillai

neengatampa enga nampikkai
ummaiyandri veru thunaiyillai - kalangina

PowerPoint Presentation Slides for the song Kalangina Nerangalil – கலங்கின நேரங்களில் கைதூக்கி

by clicking the fullscreen button in the Top left