தமிழ்

Kalanguvathen Kanneer Viduvadhumen - கலங்குவதேன் கண்ணீர் விடுவதுமேன்


கலங்குவதேன் கண்ணீர் விடுவதுமேன்

நேசரின் கரங்களே தேற்றுமே

இயேசுவின் காயங்கள் ஆற்றுமே..

சோர்ந்து போன உன் உள்ளம் பார்க்கிறார்

உடைந்து போன உன் நெஞ்சம் காண்கிறார்

அழைத்த தேவன் உன்னை நடத்தி செல்வார்

கண்ணீரை துடைப்பார் கவலைகள் மாற்றுவார்..

புது ஜீவன் ஊற்றுவார் புது சிருஷ்டி ஆக்குவார்!

அவருக்கான உன் இழப்புகள் பார்க்கிறார்

அவருக்கான உன் அலைச்சல்கள் காண்கிறார்

நீதி தேவன் உனக்கு நியாயம் செய்வார்

நிச்சயம் பலன் தருவார் உறுதியாய் உயர்த்திடுவார்

தோல்வியில் ஜெயம் தருவார்

வியாதியில் சுகம் தருவார்

Kalanguvadhaen kanneer viduvadhumaen
Naesarin Karangalae thaetrumae
Yaesuvin kaayangal aatrume 

Saorndhu paona un ullam paarkkiraar
Udaindhupaona un nenjam kaangiraar
Azhaiththa dhaevan unnai nadaththi selvaar
Kaneergal thudaippaar kavalaigal maatruvaar
Pudhu jeevan ootruvaar pudhu sirushtiyaakkuvaar 

Avarukkaana un izhappugal paarkkiraar
Avarukkaana un alaichchalgal kaangiraar
Needhi dhaevan unakku niyaayam seivaar
Nichchayam palan tharuvaar urudhiyaai uyarththiduvaar
Thoalviyil jeyam tharuvaar
Viyaadhiyil sugam tharuvaar

Kalanguvathen Kanneer Viduvadhumen Lyrics in English

kalanguvathaen kannnneer viduvathumaen

naesarin karangalae thaettumae

Yesuvin kaayangal aattumae..

sornthu pona un ullam paarkkiraar

utainthu pona un nenjam kaannkiraar

alaiththa thaevan unnai nadaththi selvaar

kannnneerai thutaippaar kavalaikal maattuvaar..

puthu jeevan oottuvaar puthu sirushti aakkuvaar!

avarukkaana un ilappukal paarkkiraar

avarukkaana un alaichchalkal kaannkiraar

neethi thaevan unakku niyaayam seyvaar

nichchayam palan tharuvaar uruthiyaay uyarththiduvaar

tholviyil jeyam tharuvaar

viyaathiyil sukam tharuvaar

Kalanguvadhaen kanneer viduvadhumaen
Naesarin Karangalae thaetrumae
Yaesuvin kaayangal aatrume 

Saorndhu paona un ullam paarkkiraar
Udaindhupaona un nenjam kaangiraar
Azhaiththa dhaevan unnai nadaththi selvaar
Kaneergal thudaippaar kavalaigal maatruvaar
Pudhu jeevan ootruvaar pudhu sirushtiyaakkuvaar 

Avarukkaana un izhappugal paarkkiraar
Avarukkaana un alaichchalgal kaangiraar
Needhi dhaevan unakku niyaayam seivaar
Nichchayam palan tharuvaar urudhiyaai uyarththiduvaar
Thoalviyil jeyam tharuvaar
Viyaadhiyil sugam tharuvaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Kalanguvathen Kanneer Viduvadhumen

by clicking the fullscreen button in the Top left