தமிழ்

Kalippudan Kooduvom - களிப்புடன் கூடுவோம்

 களிப்புடன் கூடுவோம்
கர்த்தரை நாம் போற்றுவோம்
அவர் தயை என்றைக்கும்
தாசரோடு தங்கிடும்

2. ஆதி முதல் தேவனே
நன்மை யாவுஞ் செய்தாரே
அவர் தயை என்றைக்கும்
மாந்தர் மேலே சொரியும்

3. இஸ்ரவேலைப் போஷித்தார்
நித்தம் வழிகாட்டினார்
அவர் தயை என்றைக்கும்
மன்னா போல சொரியும்

4. வானம் பூமி புதிதாய்
சிருஷ்டிப்பாரே ஞானமாய்
அவர் தயை என்றைக்கும்

அதால் காணும் யாருக்கும்

Kalippudan Kooduvom Lyrics in English

 kalippudan kooduvom
karththarai naam pottuvom
avar thayai entaikkum
thaasarodu thangidum

2. aathi muthal thaevanae
nanmai yaavunj seythaarae
avar thayai entaikkum
maanthar maelae soriyum

3. isravaelaip poshiththaar
niththam valikaattinaar
avar thayai entaikkum
mannaa pola soriyum

4. vaanam poomi puthithaay
sirushtippaarae njaanamaay
avar thayai entaikkum
athaal kaanum yaarukkum

PowerPoint Presentation Slides for the song Kalippudan Kooduvom

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites