தமிழ்

Karthar Namam En - கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே

Karthar Namam En
கர்த்தர் நாமம் என் புகலிடமே
கருத்தோடு துதித்திடுவேன்
1. யேகோவாயீரே எல்லாமே பார்த்துக் கொள்வீர்
கலங்கலப்பா நாங்க கலங்கலப்பா
2. யேகோவா நிசியே எந்நாளும் வெற்றி தருவீர்
ஸ்தோத்திரமே அப்பா ஸ்தோத்திரமே
3. யேகோவா ரஃப்பா சுகம்தரும் தெய்வமே
கலங்கலப்பா நாங்க கலங்கலப்பா
4. யேகோவா ரூவா எங்கள் நல்லமேய்ப்பரே
ஸ்தோத்திரமே அப்பா ஸ்தோத்திரமே
5. யேகோவா ஷம்மா கூடவே இருக்கிறீர்
கலங்கலப்பா நாங்க கலங்கலப்பா
6. யேகோவா ஷாலோம் சமாதானம் தருகின்றீர்
ஸ்தோத்திரமே அப்பா ஸ்தோத்திரமே

Karthar Namam En – கர்த்தர் நாமம் Lyrics in English

Karthar Namam En
karththar naamam en pukalidamae
karuththodu thuthiththiduvaen
1. yaekovaayeerae ellaamae paarththuk kolveer
kalangalappaa naanga kalangalappaa
2. yaekovaa nisiyae ennaalum vetti tharuveer
sthoththiramae appaa sthoththiramae
3. yaekovaa raqppaa sukamtharum theyvamae
kalangalappaa naanga kalangalappaa
4. yaekovaa roovaa engal nallamaeypparae
sthoththiramae appaa sthoththiramae
5. yaekovaa shammaa koodavae irukkireer
kalangalappaa naanga kalangalappaa
6. yaekovaa shaalom samaathaanam tharukinteer
sthoththiramae appaa sthoththiramae

PowerPoint Presentation Slides for the song Karthar Namam En – கர்த்தர் நாமம்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites