தமிழ்

Kartharai Ekkalamum - கர்த்தரை எக்காலமும்

கர்த்தரை எக்காலமும்
ஸ்தோத்திரித்து பாடுவேன்
அவர் துதி வாயிலிருக்கும்

கர்த்தரை எக்காலமும்
ஸ்தோத்திரித்து பாடுவேன்
அவர் துதி என் வாயிலிருக்கும்

கர்த்தருக்குள் எந்தன் ஆத்துமா
மேன்மையினால் நிறைந்து நிற்குதே
கனம் மகிமை அவர்க்கு உரியதே

இந்த ஏழை அவரைக் கூப்பிட்டான்
இறங்கி வந்தே பதில் கொடுத்தாரே
இடுக்கண் எல்லாம் நீக்கி விட்டாரே

வாதை துன்பம் வந்த வேளையில்
பாதை காட்டி என்னைத் தேற்றினார்
வலக்கரத்தால் தாங்கிக் கொண்டாரே

என் சத்தத்தை உயர்த்திக் கெஞ்சினேன்
என் தேவனிடத்திலேயே கெஞ்சினேன்
அவர் எனக்கு செவி கொடுத்தாரே

Kartharai Ekkalamum Lyrics in English

karththarai ekkaalamum

sthoththiriththu paaduvaen

avar thuthi vaayilirukkum

karththarai ekkaalamum

sthoththiriththu paaduvaen

avar thuthi en vaayilirukkum

karththarukkul enthan aaththumaa

maenmaiyinaal nirainthu nirkuthae

kanam makimai avarkku uriyathae

intha aelai avaraik kooppittan

irangi vanthae pathil koduththaarae

idukkann ellaam neekki vittarae

vaathai thunpam vantha vaelaiyil

paathai kaatti ennaith thaettinaar

valakkaraththaal thaangik konndaarae

en saththaththai uyarththik kenjinaen

en thaevanidaththilaeyae kenjinaen

avar enakku sevi koduththaarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Kartharai Ekkalamum

by clicking the fullscreen button in the Top left