தமிழ்

Kartharai Thuthiyungal Avar Kirubai - கர்த்தரைத் துதியுங்கள்

கர்த்தரைத் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது
தேவாதி தேவனை துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது

1. இம்மட்டும் நடத்தினார் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது – 2
இனிமேலும் நடத்துவார் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது – 2

2. இம்மட்டும் தாங்கினார் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது – 2
இனிமேலும் தாங்குவார் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது – 2

3. இம்மட்டும் பாதுகாத்தார் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது – 2
இனிமேலும் பாதுகாப்பார் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது – 2

4. நம்பினால் கைவிடார் துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது – 2
ஜெபித்தால் ஜெயம் உண்டு துதியுங்கள்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது – 2

Kartharai Thuthiyungal Avar Kirubai Lyrics in English

karththaraith thuthiyungal
avar kirupai entumullathu
thaevaathi thaevanai thuthiyungal
avar kirupai entumullathu

1. immattum nadaththinaar thuthiyungal
avar kirupai entumullathu – 2
inimaelum nadaththuvaar thuthiyungal
avar kirupai entumullathu – 2

2. immattum thaanginaar thuthiyungal
avar kirupai entumullathu – 2
inimaelum thaanguvaar thuthiyungal
avar kirupai entumullathu – 2

3. immattum paathukaaththaar thuthiyungal
avar kirupai entumullathu – 2
inimaelum paathukaappaar thuthiyungal
avar kirupai entumullathu – 2

4. nampinaal kaividaar thuthiyungal
avar kirupai entumullathu – 2
jepiththaal jeyam unndu thuthiyungal
avar kirupai entumullathu – 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Kartharai Thuthiyungal Avar Kirubai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites