தமிழ்

Karthave Neer Matchimai - கர்த்தாவே நீர் மாட்சிமை நிறைந்தவரே

கர்த்தாவே நீர் மாட்சிமை நிறைந்தவரே
துதி மகிமைக்கெல்லாம்
என்றென்றும் பாத்திரரே – உந்தன்
நாமம் உயர்த்தி பாடி ஆராதிப்பேன்

ஆராதனை ஆராதனை – உந்தன்
நாமம் உயர்த்தி பாடி ஆராதிப்பேன்

மகத்துவமும் பேர் புகழும்
உம் கரத்திலிருக்கின்றதே – எந்த
மனிதனையும் மேன்மைப்படுத்த
உம்மால் ஆகுமே

ஐசுவரியமும் ஆனந்தமும்
உம் கரத்திலிருக்கின்றதே
எந்த மனிதனையும் உயர்த்திடவே
உம்மால் ஆகுமே

சத்தியமும் ஜீவனுமே
உம் கரத்திலிருக்கின்றதே
எந்த மனிதனையும் விடுவித்திட
உம்மால் ஆகுமே

Karthave neer matchimai Lyrics in English

karththaavae neer maatchimai nirainthavarae
thuthi makimaikkellaam
ententum paaththirarae – unthan
naamam uyarththi paati aaraathippaen

aaraathanai aaraathanai – unthan
naamam uyarththi paati aaraathippaen

makaththuvamum paer pukalum
um karaththilirukkintathae – entha
manithanaiyum maenmaippaduththa
ummaal aakumae

aisuvariyamum aananthamum
um karaththilirukkintathae
entha manithanaiyum uyarththidavae
ummaal aakumae

saththiyamum jeevanumae
um karaththilirukkintathae
entha manithanaiyum viduviththida
ummaal aakumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Karthave neer matchimai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites