தமிழ்

Karththarin Kai Kurukavillai - கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை

1. கர்த்தரின் கை குறுகவில்லை
கர்த்தரின் வாக்கு மாறிடாதே
சுத்தர்களாய் மாறிடவே
சுதன் அருள் புரிந்தனரே

விசுவாசியே நீ பதறாதே
விசுவாசியே நீ கலங்காதே
விசுவாசத்தால் நீதிமான்
இன்றும் என்றும் பிழைப்பான்

2. திருச்சபையே நீ கிரியை செய்வாய்
திவ்விய அன்பில் பெருகிடுவாய்
தலைமுறையாய் தலைமுறையாய்
தழைத்திட அருள் புரிவாய் — விசுவாசியே

3. நெஞ்சமே நீ அஞ்சிடாதே
தஞ்சம் இயேசு உன் அரணே
தம் ஜனத்தை சீக்கிரமாய்
தம்முடன் சேர்த்துக் கொள்வார் — விசுவாசியே

4. மேகம் போன்ற வாக்குத்தத்தம்
சூழ நின்றே காத்திருக்க
விசுவாசத்தால் உரிமை கொள்வாய்
விரைந்து முன் ஏகிடுவாய் — விசுவாசியே

Karththarin Kai Kurukavillai Lyrics in English

1. karththarin kai kurukavillai
karththarin vaakku maaridaathae
suththarkalaay maaridavae
suthan arul purinthanarae

visuvaasiyae nee patharaathae
visuvaasiyae nee kalangaathae
visuvaasaththaal neethimaan
intum entum pilaippaan

2. thiruchchapaiyae nee kiriyai seyvaay
thivviya anpil perukiduvaay
thalaimuraiyaay thalaimuraiyaay
thalaiththida arul purivaay — visuvaasiyae

3. nenjamae nee anjidaathae
thanjam Yesu un arannee
tham janaththai seekkiramaay
thammudan serththuk kolvaar — visuvaasiyae

4. maekam ponta vaakkuththaththam
soola ninte kaaththirukka
visuvaasaththaal urimai kolvaay
virainthu mun aekiduvaay — visuvaasiyae

PowerPoint Presentation Slides for the song Karththarin Kai Kurukavillai

by clicking the fullscreen button in the Top left