தமிழ்

Kattadam Katdidum - கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம்

கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம்
கட்டிடுவோம் கிறிஸ்தேசுவுக்காய்

சுத்தியல் வைத்து அடித்தல்ல
ரம்பத்தால் மரத்தை அறுத்தல்ல

1. ஒவ்வொரு நாளும் கட்டிடுவோம்
ஒவ்வொரு செயலாம் கற்களாலே
உத்தமர் இயேசுவின் அஸ்திபாரம்
பத்திரமாக தாங்கிடுவார் — கட்டடம்

2. கைவினை அல்லா வீடொன்றை
கடவுளின் பூரண சித்தப்படி
கட்டிடும் சிறிய சிற்பிகள் நாம்
கட்டிடுவோமே நித்தியத்திற்காய் — கட்டடம்

3. பாவமா மணலில் கட்டப்பட்ட
பற்பல வீடுகள் வீழ்ந்திடுமே
ஆவலாய் இயேசுவின் வார்த்தை கேட்போம்
அவரே மூலைக்கல் ஆகிடுவார் — கட்டடம்

Kattadam Katdidum Lyrics in English

kattadam katdidum sirpikal naam
katdiduvom kiristhaesuvukkaay

suththiyal vaiththu atiththalla
rampaththaal maraththai aruththalla

1. ovvoru naalum katdiduvom
ovvoru seyalaam karkalaalae
uththamar Yesuvin asthipaaram
paththiramaaka thaangiduvaar — kattadam

2. kaivinai allaa veetontai
kadavulin poorana siththappati
katdidum siriya sirpikal naam
katdiduvomae niththiyaththirkaay — kattadam

3. paavamaa manalil kattappatta
parpala veedukal veelnthidumae
aavalaay Yesuvin vaarththai kaetpom
avarae moolaikkal aakiduvaar — kattadam

PowerPoint Presentation Slides for the song Kattadam Katdidum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites