தமிழ்

Kirupaiyae Kirupaiyae - கிருபையே கிருபையே

கிருபையே கிருபையே
நித்தம் என்னை சுமந்தது
உம் கிருபையே

கிருபையே கிருபையே
நித்தம் என்னை சுமந்தது
உம் கிருபையே

வாழ முடியுமா
என நினைத்த வேளையுண்டு
என்ன செய்வேனோ
என பயந்த நேரமுண்டு

என்னை நினைத்தீரையா
வாழ வைத்தீரையா
என்னை நினைத்தீரையா
தூக்கி சுமந்தீரையா
 (கிருபையே கிருபையே..)

வாழ முடியுமா
என பயந்த நேரமுண்டு
என்ன செய்வேனோ
என நினைத்த வேளையுண்டு

தூக்கி சுமந்தீரையா
வாழ வைத்தீரையா
தூக்கி சுமந்தீரையா
வாழ வைத்தீரையா
 (கிருபையே கிருபையே..)

Kirupaiyae Kirupaiyae Lyrics in English

kirupaiyae kirupaiyae
niththam ennai sumanthathu
um kirupaiyae

kirupaiyae kirupaiyae
niththam ennai sumanthathu
um kirupaiyae

vaala mutiyumaa
ena ninaiththa vaelaiyunndu
enna seyvaeno
ena payantha naeramunndu

ennai ninaiththeeraiyaa
vaala vaiththeeraiyaa
ennai ninaiththeeraiyaa
thookki sumantheeraiyaa
 (kirupaiyae kirupaiyae..)

vaala mutiyumaa
ena payantha naeramunndu
enna seyvaeno
ena ninaiththa vaelaiyunndu

thookki sumantheeraiyaa
vaala vaiththeeraiyaa
thookki sumantheeraiyaa
vaala vaiththeeraiyaa
 (kirupaiyae kirupaiyae..)

PowerPoint Presentation Slides for the song Kirupaiyae Kirupaiyae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites