தமிழ்

Kondaduvom Naam Kondaduvom - கொண்டாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம்

Kondaduvom Naam Kondaduvom
கொண்டாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம்
கொண்டாடுவோம் இயேசுவை – 4
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா
அல்லேலூயா ஆமென் அல்லேலூயா – 4

சந்தோஷமே இனி சந்தோஷமே
சந்தோஷம் என் வாழ்விலே -4 -அல்லேலூயா

துக்கமில்லை இனி துயரமில்லை
ஆனந்தம் என் வாழ்விலே – 4 – அல்லேலூயா

வியாதியில்லை இனி வருத்தமில்லை
ஆரோக்கியம் என் வாழ்விலே-4 -அல்லேலூயா

மகிழ்ச்சியே ஓ மகிழ்ச்சியே
மகிழ்ச்சி என் வாழ்விலே – 4 – அல்லேலூயா

அழுகையில்லை இனி அலரில்லை
ஆறுதல் என் வாழ்விலே – 4 – அல்லேலூயா

கண்ணீரில்லை இனி கவலையில்லை
மகிழ்ச்சி என் வாழ்விலே – 4 – அல்லேலூயா

Kondaduvom Naam Kondaduvom – கொண்டாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம் Lyrics in English

Kondaduvom Naam Kondaduvom
konndaaduvom naam konndaaduvom
konndaaduvom Yesuvai - 4
allaelooyaa aamen allaelooyaa
allaelooyaa aamen allaelooyaa - 4

santhoshamae ini santhoshamae
santhosham en vaalvilae -4 -allaelooyaa

thukkamillai ini thuyaramillai
aanantham en vaalvilae - 4 - allaelooyaa

viyaathiyillai ini varuththamillai
aarokkiyam en vaalvilae-4 -allaelooyaa

makilchchiyae o makilchchiyae
makilchchi en vaalvilae - 4 - allaelooyaa

alukaiyillai ini alarillai
aaruthal en vaalvilae - 4 - allaelooyaa

kannnneerillai ini kavalaiyillai
makilchchi en vaalvilae - 4 - allaelooyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Kondaduvom Naam Kondaduvom – கொண்டாடுவோம் நாம் கொண்டாடுவோம்

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites