தமிழ்

Makimaiyaai Vetri Sirantha Karththarai - மகிமையாய் வெற்றி சிறந்த கர்த்தரை

மகிமையாய் வெற்றி சிறந்த கர்த்தரை
மகிழ்ந்து பாடிடுவேன் (2)

1.கர்த்தர் என்பது அவர் நாமம்
யுத்தத்தில் வல்லவர் அவரே கர்த்தர் என் பெலன்
 என் கீதமுமானவர்
கரம்பிடித்து என் இரட்சிப்புமானார்

2.அமிழ்ந்தது பார்வோனின் சேனை
ஆழி அவர்களை மூடிக்கொள்ளவே
ஆழங்களில் அமிழ்ந்து போகவே
ஆச்சரியமே அவர் செயலே

3.பெலத்தினால் சிறந்தவர் வலக்கரமே
பகைஞனை நொறுக்கி அழித்ததுவே
நீட்டினீர் மகத்துவ வலக்கரத்தை
நாட்டினீர் பரிசுத்த பர்வதத்தில்

4.கிருபையால் அழைத்த தேவனை
கரம் குவித்து நான் பாடுவேன்
துதிகளில் பயப்படத்தக்கவரை

துதி செலுத்தி நான் கெம்பீரிப்பேன்

Makimaiyaai Vetri Sirantha Karththarai Lyrics in English

makimaiyaay vetti sirantha karththarai
makilnthu paadiduvaen (2)

1.karththar enpathu avar naamam
yuththaththil vallavar avarae karththar en pelan
 en geethamumaanavar
karampitiththu en iratchippumaanaar

2.amilnthathu paarvonin senai
aali avarkalai mootikkollavae
aalangalil amilnthu pokavae
aachchariyamae avar seyalae

3.pelaththinaal siranthavar valakkaramae
pakainjanai norukki aliththathuvae
neettineer makaththuva valakkaraththai
naattineer parisuththa parvathaththil

4.kirupaiyaal alaiththa thaevanai
karam kuviththu naan paaduvaen
thuthikalil payappadaththakkavarai
thuthi seluththi naan kempeerippaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Makimaiyaai Vetri Sirantha Karththarai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites