தமிழ்

Malare Malare Velli Malare - மலரே மலரே வெள்ளி மலரே பொன் மந்தாரப்பொழுது இம்

மலரே மலரே வெள்ளி மலரே பொன் மந்தாரப்பொழுது .. இம்
மண்ணில் பூத்த மலரே – உயர் விண்ணின் வேந்தர் வரவு

1. வானிலே மந்தாப்பு விண் தூதர் மனதில் சிரிப்பு
உலகில் அமைதி வாழும் மகிழ்ச்சி நாளும் நிலவும்

நீர் வாழ்க நிதம் வாழ்க வேந்தே – 2 நீடூழி காலம் வாழ்க

2. வாழ்விலே வந்தாலும் என்னைமாற்றி அமைக்க வாருமே
உலகம் உம்மைக் காணும் உவகை கொள்ளும் நாளும்

நீர் வாழ்க நிதம் வாழ்க வேந்தே – 2 நீடூழி காலம் வாழ்க

Malarae Malarae Velli Malarae Pon Manthaarappozhuthu .. Im
Mannil Puuththa Malarae – Uyar Vinnin Vaenthar Varavu

1. Vaanilae Manthaappu Vin Thuuthar Manathil Sirippu
Ulakil Amaithi Vaazhum Makizhssi Naalum Nilavum

Neer Vaalga Nitham Vaalga Vaenthae – 2 Neetuuzhi Kaalam Vaalga

2. Vaazhvilae Vanthaalum Ennaimaarri Amaikka Vaarumae
Ulakam Ummaik Kaanum Uvakai Kollum Naalum

Neer Vaalga Nitham Vaalga Vaenthae – 2 Neetuuzhi Kaalam Vaalga

Malare Malare Velli Malare Lyrics in English

malarae malarae velli malarae pon manthaarappoluthu .. im
mannnnil pooththa malarae - uyar vinnnnin vaenthar varavu

1. vaanilae manthaappu vinn thoothar manathil sirippu
ulakil amaithi vaalum makilchchi naalum nilavum

neer vaalka nitham vaalka vaenthae - 2 neetooli kaalam vaalka

2. vaalvilae vanthaalum ennaimaatti amaikka vaarumae
ulakam ummaik kaanum uvakai kollum naalum

neer vaalka nitham vaalka vaenthae - 2 neetooli kaalam vaalka

Malarae Malarae Velli Malarae Pon Manthaarappozhuthu .. Im
Mannil Puuththa Malarae - Uyar Vinnin Vaenthar Varavu

1. Vaanilae Manthaappu Vin Thuuthar Manathil Sirippu
Ulakil Amaithi Vaazhum Makizhssi Naalum Nilavum

Neer Vaalga Nitham Vaalga Vaenthae - 2 Neetuuzhi Kaalam Vaalga

2. Vaazhvilae Vanthaalum Ennaimaarri Amaikka Vaarumae
Ulakam Ummaik Kaanum Uvakai Kollum Naalum

Neer Vaalga Nitham Vaalga Vaenthae - 2 Neetuuzhi Kaalam Vaalga

PowerPoint Presentation Slides for the song Malare Malare Velli Malare

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites